(Poistunut julkaisusta)

Resurslärare, Karamalmens skola
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.6.2020

Beskrivning av jobbet: Du arbetar med elever i de lägre årskurserna. Till uppgiften hör att söda elevernas studier genom att arbeta med dem i mindre undervisningsgrupper.


Arbetsplats: Karamalmens skola

Arbetstid: 16 h/v

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Behörighetskrav: Klasslärarexamen.
Lärarbehörigheterna fastställs i enlighet med förordningen nr 986/98 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

En lärare som undervisar i den grundläggande utbildningen skall ha utmärkt förmåga att använda skolans undervisningsspråk i tal och skrift.


Vi värdesätter: Förmåga att arbeta i team samt grund kunskaper inom specialpedagogik.


Karamalmens skola ligger intill det vackra ekskogsområdet i byn Konungsböle och Karaängen. Skolan hette tidigare Kilo-Gröndal folkskola. Då grundskolan infördes fick skolan namnet Karamalmens skola. Skolan började sin verksamhet år 1954. Skolan renoverades åren 2010-2011.

Skolans övergripande målsättning är att ge eleverna goda baskunskaper och att öka deras självförtroende. En ständig dialog med föräldrarna är viktig. Vi strävar efter att eleverna och familjerna känner att vår skola är en trygg plats och en god samarbetspartner.