(Poistunut julkaisusta)

Resursbarnskötare inom småbarnspedagogik, Niperts daghem
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.1.2021

Den extra barnskötaren arbetar med vanliga barnskötaruppgifter men utgående från gruppens behov, har gruppen en vårdansvarig mer än vanligt. Det betyder att de har mera flexibla möjligheter till gruppindelningar, individuellt arbete med barn osv. Tanken är inte att extra bs nödvändigtvis tar hand om de barn som behöver stöd utan att personalen planerar arbetsfördelningen, gruppindelningen mm. sinsemellan så att alla barn i gruppen får så kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet som möjligt.

Arbetsplats: Niperts daghem, Nikuåkern 1, 02920 Esbo

Arbetstid: 38 timmar 15 minuter / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal


Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Vi värdesätter:
Flexibilitet och samarbetsförmåga. Positiv inställning till arbetet med barn.