(Poistunut julkaisusta)

Rektor, Vindängens skola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.1.2019

Rektor, Vindängens skola

Työavain 3-61-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 28.01.2019 kello 15:45
Vindängens skola , Vindgränden 8A 02100 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Grundskolor
Rehtorit

Tehtävän kuvaus: Vindängens skola verkar i samma fastighet som Vindängens daghem och förskola. Skolan är belägen strax intill Folkhälsans Vindängen-hus. Skolan, förskola och daghemmet arbetar tillsammans för att erbjuda kontinuitet i barnens och elevernas lärstig. Eftermiddagsverksamhet för elever ordnas i skolans regi. Skolan har ca 200 elever i årskurserna 1-6. För att framgångsrikt leda en skola ska du vara tydlig i ditt ledarskap, tänka visionärt samt ha förmåga och intresse för att utveckla inlärningsmiljön i syfte att ge eleverna de bästa förutsättningarna att lära sig och utvecklas. Du ska vara intresserad av att arbeta med och för barn tillsammans med skolans personal. Din kompetens och ditt ansvarstagande är kärnan i ett mångsidigt samarbete med olika parter. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med ett mångsidigt ansvarsområde samt möjligheter att tänka nytt och utveckla arbetssätt inom den grundläggande utbildningen. Tjänsteförhållandet börjar i augusti 2019. Vi kommer att skicka inbjudan till valda sökande till videointervju senast 30.1. Videointervjuerna ska spelas in 30.1-4.2 (kl. 12.00). Intervjuer kommer vi att ordna 12 och 13.2.


Kelpoisuusvaatimus: Enligt förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet 1998/986


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään : - erfarenhet av ledarskap - strategiskt ledarskap - engagemang i läroplans- och elevvårdsfrågor - samarbetsförmåga och kommunikationsfärdigheter - goda kunskaper i finska

Arvostamme erfarenhet av att arbeta som rektor i en grundskola


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3742,79 €/månad
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 t 45 min/veckaLisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Direktör Barbro Högström
050 3511497

Undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson
050 3632937