Rektor, Finno skola
Svenska bildningstjänster Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.9.2020

Svenska bildningstjänster rekryterar en rektor till Finno skola från 1.1.2021. Läsåret 2020-2021 har skolan 266 elever fördelade på 21 undervisningsgrupper främst i årskurserna 1-6. Skolan betjänar även de svenskspråkiga eleverna i Esbo som är i behov av smågruppsundervisning. I skolans fastighet har vi även daghem, förskola och eftermiddagsverksamhet. Svenskspråkiga sjukhusundervisningen i Esbo är administrerad under Finno skola.

För att framgångsrikt leda Finno skola ska du utgående från din kompetens och erfarenhet inse varje persons egenvärde och bemöta hen på ett jämlikt och uppmuntrande sätt. Ledaren tillsammans med en mångprofessionell personal stödjer varje elevs möjligheter att uppnå sin egen potential på sin lärstig.

Finno skolas rektor leder och verkar i nätverk. Social kompetens, coachande ledarskap, respektfullt bemötande och problemlösande förhållningssätt är egenskaper som ger förutsättningar att lyckas som rektor. Du ska vara en god personalchef och van vid att samarbeta med vårdnadshavare. Du har goda insikter i hur elevvården fungerar i dag.

Du som är utbildningspolitiskt orienterad, ekonomiskt medveten och har ett genuint intresse för att iaktta förändringar i omvärlden för att tillsammans med dina kolleger inom Svenska bildningstjänster utveckla verksamheten är den vi söker för uppgiften som rektor för Finno skola.

Arbetet inleds med en introduktionsperiod tillsammans med skolans nuvarande rektor i slutet av året.

Arbetsplats: Finno skola, Finländarvägen 2, 02270 Esbo

Arbetstid: 36 h 15 minuter / vecka

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.


Vi förutsätter:
- erfarenhet av ledarskap
- förmåga att leda strategi, ekonomi och personal
- kunskap i läroplans- och elevvårdsfrågor samt om olika stödformer för elevens lärande och skolgång
- ett utvecklingsorienterat förhållningssätt
- samarbetsförmåga
- kommunikationsfärdigheter
- goda kunskaper i finska

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Vi värdesätter erfarenhet av att arbeta som rektor i en grundskola, kunskap om sjukhusundervisning och förmåga att kommunicera på engelska.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot