(Poistunut julkaisusta)

Rektor, Boställsskolan
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.1.2019

Rektor, Boställsskolan

Työavain 3-75-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 28.01.2019 kello 15:45
Boställsskolan , Mäkkylägränden 3 A 02650 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Grundskolor
Rehtorit

Tehtävän kuvaus: Monikko är ett nytt inlärningscenter i Alberga som kommer att stå färdigt hösten 2021. Inlärningscentrets lärmiljöer möjliggör ett mångsidigt och innovativt lärande. I inlärningscentret kommer att anordnas svenskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning i årskurserna 1–6 och finskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning i årskurserna 1–9. Verksamhetskulturen ska främja gemenskapens möjligheter att lära sig tillsammans och av varandra. Boställsskolan som för tillfället är belägen i Mäkkylä intill Ring I kommer att flytta in i det nya inlärningscentret Monikko. Vi rekryterar nu en rektor att leda utvecklingen av skolans verksamhetskultur inför flytten och samarbetet med de övriga aktörerna i det nya skolcentret. Boställsskolan har idag ca 100 elever i årskurserna 1–6 och omkring 10 i personalen. De nya lokalerna är dimensionerade för en tvåserieskola och skolans elevantal förväntas på sikt fördubblas. I samma byggnad finns även Boställs daghem och förskola. Skolan, förskolan och daghemmet arbetar tillsammans för att erbjuda trygghet och kontinuitet i barnens och elevernas lärstig. Vi söker dig som kan tänka visionärt, vara inspirerande och samtidigt har förmåga att leda verksamheten ansvarsfullt mot målen. Du ska ha förmåga och intresse för att utveckla lärmiljön i syfte att ge eleverna de bästa förutsättningarna att lära sig och utvecklas. Du ska vara intresserad av att arbeta med och för barn tillsammans med skolans personal och vårdnadshavarna. Din mångsidiga kompetens och ditt ansvarsfulla ledarskap är kärnan i ett mångsidigt samarbete med olika parter. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med ett mångsidigt ansvarsområde samt möjligheter att tänka nytt och leda utvecklingen av arbetssätt inom den grundläggande utbildningen. Tjänsteförhållandet börjar i augusti 2019. Vi kommer att skicka inbjudan till valda sökande till videointervju senast 30.1. Videointervjuerna ska spelas in 30.1-4.2 (kl. 12.00). Intervjuer kommer vi att ordna 12 och 13.2.


Kelpoisuusvaatimus: Enligt förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet 1998/986


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään : - erfarenhet av ledarskap - strategiskt ledarskap - engagemang i läroplans- och elevvårdsfrågor - samarbetsförmåga och kommunikationsfärdigheter - goda kunskaper i finska

Arvostamme erfarenhet av att arbeta som rektor i en grundskola


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3742,79 €/månad
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 t 45 min/veckaLisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Direktör Barbro Högström
050 3511497

Undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson
050 3632937