(Poistunut julkaisusta)

Rekolan seurakunnan seurakuntapastorin virka
Vantaan seurakunnat, Rekolan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.6.2020

Etsimme Rekolan seurakuntaan pappia, joka on suuntautunut viestintään, kansainväliseen työhön ja diakoniaan.
Täytettävänä oleva virka on tehtävänkuvaltaan laaja ja monipuolisia taitoja edellyttävä. Tehtävänkuvaan kuuluu papin perustyön lisäksi viestinnän, kansainvälisen työn ja diakonian tehtäviä.
Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.-lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
Englannin kielen suullinen taito on käytännössä välttämätön ja muusta kielitaidosta on hyötyä. Työssä tarvitaan MS Office-ohjelmien käyttötaitoa, valmiuksia erilaisten ICT-ohjelmien käyttöön, sosiaalisessa mediassa toimimisen taitoja ja kuvankäsittelyn perustaitoja.
Arvostamme
• suuntautuneisuutta viestintään ja kokemusta viestintätehtävistä
• kielitaitoa ja kokemusta seurakunnan kansainvälisestä työstä (monikielinen/monikulttuurinen työ, globaali missio, ystävyysseurakuntatyö)
• kokemusta diakonisesta työstä
• hyviä verkostoitumistaitoja
• kehittävää työotetta
Sekä papit että teologian maisterit otetaan huomioon.
Viran täyttää Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antamalla viranhoitomääräyksen seurakunnan lausunnon perusteella. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17 §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikostaustaote lasten kanssa työskentelemiseen. Palvelussuhde alkaa 1.10. tai sopimuksen mukaan.
Tehtävä sijoittuu kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmään 601 (peruspalkka 3013,47 euroa/ kk). Lisäksi voidaan maksaa työkokemuksen perusteella määräytyvää kokemuslisää ja suorituslisää.
Tehtävään ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake KirkkoHR-palvelussa 30.6.2020 klo 15.00 mennessä. Vihittyjä pappeja pyydetään liittämään ilmoittautumiseen nimikirjaote kohdassa liitä ansioluettelosi.
Tiedustelut 12.6. mennessä: kirkkoherra Laura Maria Latikka 09 8306705