(Poistunut julkaisusta)

Rehtori/toimitusjohtaja
Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy(SeAMK)

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.2.2020

Haemme ammattitaitoiseen joukkoomme

Rehtoria/toimitusjohtajaa 

johtamaan menestyvää korkeakouluamme innostavasti uudella vuosikymmenellä.

Rehtori/toimitusjohtaja vastaa toiminnastaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallitukselle. Hän toimii osakeyhtiön hallituksen esittelijänä ja ammattikorkeakoulun johtoryhmän puheenjohtajana. 
Rehtori johtaa ammattikorkeakoulun ja yhtiön toimintaa yhtiön hallituksen hyväksymän strategian ja toimintasuunnitelmien perusteella. Rehtori johtaa ammattikorkeakoulun opetusta, TKI-toimintaa ja sidosryhmäyhteistyötä.

Kelpoisuusvaatimukset
•    rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito
•    tohtorin tutkinto
•    toimiluvan mukaisen ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielen hallinta (suomen kieli)

Muut vaatimukset
•    hyvä organisointi- ja paineensietokyky
•    aktiivinen ote sidosryhmäyhteistyössä
•    erinomaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot
•    englannin kielen hyvä hallinta

Lisäksi arvostamme korkeakoulutoiminnan tuntemusta ja kykyä kansainväliseen vuorovaikutuk-seen.

Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan. Hakija voi esittää palkkatoivomuk-sen. Ennen tehtävän vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilasta. Teh-tävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

Hakemukset toimitetaan 20.3.2020 klo 15.00 mennessä sähköisellä lomakkeella: www.seamk.fi/rekrytointi 

Haussa voidaan käyttää ulkopuolista soveltuvuusarviointia. 

Lisätietoja antavat hallituksen puheenjohtaja, professori Kari Hokkanen, puh. 050 61211 ja reh-tori/toimitusjohtaja Tapio Varmola, puh. 040 830 4100.