(Poistunut julkaisusta)

Rehtoreita perusopetukseen
Jyväskylän kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.4.2019

Jyväskylässä Suomen vanhin suomenkielinen opettajankoulutuslaitos, yliopiston muut tieteenalat sekä muut oppilaitokset kouluttavat opetusalan ammattilaisia, joista monet ovat jääneet ja vielä useammat haluaisivat jäädä tänne töihin. Voi hyvällä syyllä sanoa, että meillä koulujen henkilökunta on maan huippua. Meille erityisen tärkeitä asioita opetustyössä ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa. Tule työskentelemään noin tuhannen opettajan osaavaan ja ammattitaitoiseen yhteisöön!

Haemme Jyväskylän kaupungin perusopetukseen

R E H T O R E I T A

vakituisiin virkoihin

KELTINMÄEN KOULUUN 1.8.2019 alkaen

Keltinmäen koulu on lähikoulu Keltinmäen, Myllyjärven, Ylä-Myllyjärven, Mäyrämäen, Mustalammen ja Taka-Keljon lapsille. Koululla on luonnonläheinen ympäristö ja ihanteelliset liikuntaolosuhteet. Keltinmäen koulu on noin 400 oppilaan koulu, jossa annetaan opetusta 1.-6. luokkalaisille sekä erityistä tukea tarvitsevien pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille vuosiluokille 1-9. Yleisopetuksen luokkia on 17 ja erityisopetuksen luokkia neljä. Erityisopetusta järjestetään kahdessa alueellisessa pienryhmässä (PR 1-3 ja PR 4-6) sekä kahdessa yksilöllisen opetuksen pienryhmässä. 
---
KORTEPOHJAN KOULUUN 1.8.2019 alkaen

Kortepohjan koulu on 1.-6. luokkien perusopetusta antava koulu, jossa opiskelee 310 oppilasta. Koulussa on 12 yleisopetuksen luokkaa, 3 englanninkielisen opetuksen luokkaa (1-2EKL, 3-4EKL, 5-6EKL) ja valmistavan opetuksen ryhmä. Kortepohjaan aloitetaan rakentamaan Kortepohjan päiväkoti-koulua vuoden 2020 alussa. Koulu siirtyy väistötiloihin Voionmaan koululle kevätlukukaudeksi 2020 ja seuraavaksi lukuvuodeksi. Kortepohjan päiväkotikoulun arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2021.

Hakijan eduksi katsomme kokemuksen monitoiminnallisen yksikön toiminnan pedagogisesta kehittämisestä sekä siihen liittyvästä suunnittelusta erityisesti päiväkoti-kouluyhdistelmän osalta. 
---
KYPÄRÄMÄEN KOULUUN 1.3.2020 alkaen, tehtävä alkaa viransijaisuudella 1.8.2019-29.2.2020.

Kypärämäen koulussa annetaan opetusta vuosiluokilla 1-6 ja oppilaita on 300. Koulussamme lisäksi toimivat Jyväskylän kaupungin 4.-6. luokkien musiikkiluokat sekä yksi koulutulokkaiden pienryhmä (starttiluokka). Yleisopetuksen ohella koulussamme on kolme alakouluikäisten autististen lasten luokkaa.

(Viransijaisuuden päättymisajankohta oli ilmoitettu alunperin virheellisesti 28.2.2020. Ilmoitus on päivämäärän osalta korjattu.)
---
TIKKAKOSKEN YHTENÄISKOULUUN 1.8.2019 alkaen

Tikkakosken yhtenäiskoulu toimii kolmessa eri toimipisteessä ja oppilaita on vuosiluokilla 1-9 yhteensä noin 830. Koulussamme käytämme joustavia opetusjärjestelyjä ja arvostamme yhdessä tekemistä yli aine- ja luokkarajojen. Toimintakulttuurissamme korostuvat hyvinvointi, osallisuus ja tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen hyödyntäminen.
---
VAAJAKOSKEN YHTENÄISKOULUUN 1.11.2019 alkaen, tehtävä alkaa viransijaisuudella 1.8.-31.10.2019

Vaajakosken yhtenäiskoulu on 5.-9. luokkien yhtenäiskoulu, jossa oppilaita on 550. Koulumme tarjoaa oppimisen iloa turvallisessa, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kunnioittavassa työ- ja oppimisympäristössä. Yhtenäiskoulumme toimintakulttuuriin kuuluu yhteistoiminnallisuus, avoin vuorovaikutus, viihtyminen koulussa sekä toisen arvostaminen ja erilaisuutta kunnioittava kohtaaminen. 
---
VESANGAN PÄIVÄKOTI-KOULU - KUOHUN PÄIVÄKOTI-KOULU, 1.8.2019 alkaen

Vesangan päiväkotikoulu sijaitsee Vesankajärven rannalla luonnonkauniissa ympäristössä. Vesankatalossa työskentelee päivittäin n. 40 aikuista, perusopetuksessa oppilaita on n. 190 ja varhaiskasvatuksessa n. 95. Luokkien 1-6 koulussa on tällä hetkellä 8 perusopetusryhmää. Kesällä 2019 alkaa Vesankatalon laajentaminen taito- ja taideaineiden oppimisympäristöjen osalta.

Kuohun päiväkotikoulu kuuluu hallinnollisesti Vesangan päiväkotikouluun. Kuohulla on syksyllä 2019 kolme perusopetusryhmää, joista kaksi on yhdysluokkaa. Oppilaita perusopetuksessa on n. 60 vuosiluokilla 1-5. Varhaiskasvatuksessa lapsia on n. 40.

Päiväkoti-koulussa pyritään oppilaalle saamaan yhtenäinen opinpolku ja turvallinen kasvuympäristö, jossa lapsi siirtyy varhaiskasvatuksesta perusopetukseen joustavasti. 
---

Rehtorin kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Asetuksen mukaan rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon tai 25 opintopisteen laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. Rehtorin tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, kehittävää työotetta sekä näyttöä koulutoiminnan kehittämisestä. Eduksi luetaan kokemus opetusalan esimiestehtävistä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES).

Viroissa noudatetaan koeaikaa. Virkaan valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikostaustaote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Katso lisätietoja ja jätä hakemuksesi:
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/rehtoreita-perusopetukseen-jyv-54-172-19/

Lisäksi haemme APULAISREHTORIA Mankolan yhtenäiskouluun vakituiseen virkaan 1.8.2019 alkaen. Katso tarkemmat tiedot:
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/apulaisrehtori-jyv-54-116-19/

Hakuaika rehtorien ja apulaisrehtorin virkoihin päättyy tiistaina 23.4.2019 klo 10.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.