(Poistunut julkaisusta)

Registersekreterare till centralregistret / Rekisterisihteerin virka
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.1.2020

Kustens och Ålands centralregister söker en 

Registersekreterare till centralregistret

i tillfälligt tjänsteförhållande 6 månader med möjlighet till förlängning.

Till arbetsuppgifterna hör bl.a. att: 
•    Föra register över församlingarnas medlemmar
•    Göra registreringar i kyrkans medlemsregisterprogram Kirjuri
•    Betjäna både enskilda, banker, juristbyråer m.fl. genom att utfärda ämbetsbevis, göra släktutredningar och göra hindersprövningar
•    Att samarbeta med församlingar, myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och andra myndigheter

Den som väljs till tjänsten får handledning i arbetsuppgifterna och lämplig fortbildning. Registersekreteraren ingår i ett arbetsteam på fem personer vid verksamhetspunkten i Vasa kyrkliga samfällighet, Skolhusgatan 26-28, 65100 VASA

Kompetenskraven för en registersekreterare vid centralregistret är lämplig yrkesutbildning/examen eller utbildning/examen på institut/högskolenivå, samt förvärvade yrkeskunskaper och arbetserfarenhet inom området. Vi värdesätter god förmåga att betjäna kunder och bemöta människor.

Av registersekreteraren krävs enligt språkstadgan god förmåga att använda svenska i tal och skrift samt god förmåga att använda finska i tal och skrift.

Tjänsteinnehavaren bör vara konfirmerad medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Lönen bestäms enligt kravgrupp 501 och villkor enligt kollektivavtal, tjänsteinstruktion och övriga stadgor. Det tillfälliga 6 månaders tjänsteförhållandet tillträds 3.2.2020 eller enligt överenskommelse. Innan tjänsten tillträds ska läkarintyg uppvisas.

Ansökningstiden går ut 24.1.2020 kl. 16.00. Ansökan med cv och intyg riktas adressen: Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad eller per e-post: pedersorenejdens@evl.fi. Märke ”Ansökan registersekreterare”. Ansökningshandlingarna returneras inte.

Ytterligare information om tjänsten fås av direktören för centralregistret Erland Sundqvist 040 310 0492, erland.sundqvist@evl.fi.

******

Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisterissa on haettavana kuuden kuukauden määräaikainen

Rekisterisihteerin virka

Virkasuhdetta on mahdollista pidentää

Työtehtäviin kuuluu: 
•    Seurakuntien jäsenrekisterin ylläpitäminen
•    Rekisteritietojen tallentaminen kirkon Kirjuri-jäsenrekisteriohjelmaan 
•    Yksityisten asiakkaiden, pankkien, asianajatoimistojen jne. palveleminen kirjoittamalla
    virkatodistuksia, tekemällä sukuselvityksiä ja avioliiton esteiden tutkinnalla
•    Yhteistyötä seurakuntien, Digi- ja väestötietoviraston ja muiden viranomaisten kanssa

Virkaan valitulle annetaan ohjausta työtehtäviin ja sopivaa jatkokoulutusta. Rekisterisihteeri kuuluu Vaasan toimipisteen viiden henkilön työtiimiin. Toimipiste sijaitsee Vaasan seurakuntayhtymän kiinteistössä, Koulukatu 26-28, 65100 VAASA

Keskusrekisterin rekisterisihteerin pätevyysehdot ovat soveltuva ammatillinen, opistotasoinen tai korkeakoulutasoinen koulutus tai tutkinto ja ammatillinen osaaminen ja alan työkokemus. Arvostamme hyviä asiakaspalvelutaitoja ja ihmistenkohtaamistaitoja.

Toimistosihteeriltä vaaditaan kielisäännön mukaan ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Virkaan voidaan valita evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.
Palkka vaativuusryhmän 501 ja virkaehtosopimuksen, viran johtosäännön ja muiden sääntöjen mukaan. Kuuden kuukauden määräaikainen virka täytetään 3.2.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.  
Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan osoitteeseen: Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä, Ebba Brahen puistikko 2, 68600 Pietarsaari tai pedersorenejdens@evl.fi 24.1.2020 klo 16.00 mennessä. Merkki ”Hakemus rekisterisihteeri”. Hakemuksia ei palauteta.
Lisätietoja antaa keskusrekisterin johtaja Erland Sundqvist 040 310 0492, erland.sundqvist@evl.fi.