(Poistunut julkaisusta)

Redaktör
Kirkkohallitus, Kirkon viestintä, Ohjelmapalvelut

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.10.2018

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Våra utrymmen finns i Helsingfors centrum. Kyrkostyrelsen är en rökfri arbetsplats.

Kom med och skapa kyrkans kommunikation!

Vi söker en
REDAKTÖR

i arbetsavtalsförhållande vid Kyrkans kommunikations finskspråkiga programtjänstenhet. Kyrkans kommunikation ansvarar för evangelisk-lutherska kyrkans riksomfattande kommunikation.

Till uppgifterna hör att ta fram idéer, planera och göra program och innehåll om religion och kyrka för olika plattformar: text, radio, tv, webb och social medier. Redaktören har ett särskilt ansvar för att ta fram idéer och producera programmet Horisontti för Yle Radio 1. Vid behov deltar redaktören också i koordineringen och planeringen av andaktsprogram. Vi uppskattar beredskap att planera och genomföra utbildning.

Redaktören ska kunna lägga fram idéer för och göra intervjuer, program och annat innehåll och editera radioprogram och annat innehåll klart för sändningsskick. Uppgiften förutsätter högre högskoleexamen med betoning på teologi, religionsvetenskap och kommunikation, annan lämplig examen eller motsvarande färdigheter på basis av lång yrkeserfarenhet. Uppgiften kräver mångsidig mediekunskap, god samarbetsförmåga, kreativt och engagerat arbetssätt, utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga kunskaper i svenska och engelska. Den som väljs förutsätts vara medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Utöver radio- och tv-framställningar värdesätter vi förmåga att producera nyheter och andra artiklar i textform och webbkännedom. En framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter vilja att följa och upprätthålla kunskapen om religioner och kyrkor såväl i Finland som internationellt. Meriterande är också kännedom om kyrkans arbete och om Yles och andra kanalers produktionsprocesser och kultur samt behärskning av nödvändig datateknik.

Lönen bestäms enligt kravgrupp 602 (lön 3155,44 euro/mån.). Utöver detta betalas en årsbunden lönedel som baserar sig på arbetserfarenhet. Arbetet inleds den 1 december 2018 eller enligt överenskommelse. En prövotid på sex månader tillämpas. Innan befattningen tillträds ska den som valts visa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas i första hand via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen sakasti.fi/tyopaikat senast 26.10.2018 kl. 10.00. Frågor besvaras av programchef Kimmo Saares, tfn 050 5519 611 eller kimmo.saares@evl.fi. Ansökninstiden har förlängts. Tidigare inlämnade ansökningar till befattningen beaktas.