(Poistunut julkaisusta)

Ravitsemusterapeutti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.10.2019

Ravitsemusterapeutti

Työavain 2-675-19
Vakinainen työsuhde alkaen 18.11.2019
Hakuaika päättyy 18.10.2019 kello 15:45
Vanhustenpalvelut , Karvasmäentie 6 02070 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut/Seniorineuvonta ja palveluohjaus
Kuntoutus- ja terapiahenkilöstö

Tehtävän kuvaus: Seniorineuvonta ja palveluohjaus on koonnut saman organisaation alle Espoossa ikääntyvien parissa tehtävän neuvonta-, palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointityön sekä palveluihin liittyvän päätöksenteon. Yksikössä työskentelee monialainen asiantuntijajoukko. Ravitsemusterapeutti kuuluu yksikössä Yleinen palveluohjaus-tiimiin. Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorissa painottuu kotona asuvien asiakkaiden laaja-alainen palvelutarpeen arviointi sekä kotona asumisen tukeminen. Yksikössä tehdään työtä alueellisesti yhteistyössä osana monialaista tiimiä sekä muiden palveluverkoston toimijoiden kanssa. Etsimme ikääntyvän väestön ravitsemusterapiasta ja sen kehittämisestä innostunutta laillistettua ravitsemusterapeuttia vakituiseen toimeen. Tarjoamme mielenkiintoisen työnkuvan, johon välittömän asiakastyön lisäksi kuuluu runsaasti asiantuntija- ja koulutustehtäviä niin muille terveydenhuollon ammattilaisille kuin espoolaisille ikääntyneille asukkaille. Vanhusten palveluissa ravitsemusterapeutti työskentelee moniammatillisessa yhteistyössä kotihoidon, pitkäaikaishoidon ja Seniorineuvonta ja palveluohjaus-yksikön henkilöstön kanssa. Ravitsemusterapeuttia on mahdollista konsultoida esim. vajaaravitsemuksen toteamiseen ja hoitamiseen sekä erityisruokavalioon liittyvissä kysymyksissä. Vakanssi on uusi ja sinulla on mahdollisuus vaikuttaa työnkuvan kehittämiseen ja työsi sisältöön. Olet tervetullut edistämään asukkaidemme terveyttä ja kehittämään kanssamme toimintaamme espoolaisten ravitsemuksen parantamiseksi. Tehtävässä menestymiselle on eduksi, jos sinulla on kokemusta ikääntyneen väestön ravitsemusterapiasta sekä asiakas- ja koulutustyöstä. Toivomme sinun olevan avoin viestijä ja valmis työn jatkuvaan kehittämiseen. Työ on liikkuvaa, työpisteesi sijaitsee Espoon sairaalassa Jorvissa. Espoossa käytössäsi on ison työnantajan edut. Työn aloitus 18.11.2019 tai sopimuksen mukaan. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.


Kelpoisuusvaatimus: Terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain 559/94 mukaan laillistettu ravitsemusterapeutti.


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään ajokorttia.

Arvostamme kokemusta laaja-alaisesta ravitsemusterapeutin työstä, etenkin ikääntyneen väestön parissa, tiimityöskentelytaitoja, itsenäistä työotetta sekä ruotsin ja englannin kielen taitoa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3011,53 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Yleistyöaika 38 h 45 min/vko


Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
asiakkuuspäällikkö Riina Ruotsalainen
050 5967045
etunimi.sukunimi@espoo.fi