Rautatieliikenteen asiantuntija / Sakkunnig inom järnvägstrafik
Liikennevirasto / Trafikverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.6.2018

Tehtävän kuvaus

Väylänpito -toimialan rataverkon käyttö -yksikkö hakee kehittämisorientoitunutta, vahvasti motivoitunutta, oppimiskykyistä moniosaajaa, ylitarkastajan virkaan, vaativiin projektinhallinta- ja asiantuntijatehtäviin, jotka liittyvät rautateiden kilpailun avautumiseen ja monitoimijaympäristössä liikennöintiin.

Valittavan henkilön tehtäviin kuuluu kilpailun avautumiseen liittyvä erikseen sovittavan osakokonaisuuden itsenäinen vetovastuu, joka voi liittyä esimerkiksi ratapihojen ja liikennöitsijöille tarjottavien palveluiden käytön ja hallinnan kehittämiseen tai yleisemmin rautateillä liikennöintiin.

Vetovastuullisena tehtäviin kuuluu monitoimijaympäristöön muokattujen toimintamallien määrittely sekä käyttöönoton jalkautus. Lisäksi hän tukee yksikköä muissa rautatieliikenteeseen liittyvissä substanssitehtävissä. Kilpailuun valmistautumisen projektin arvioitu kesto on 1-2 vuotta, minkä jälkeen tehtävään valittava asiantuntija jatkaa muissa monitoimijaympäristössä lisääntyvissä rataverkon haltijan asiantuntijatehtävissä.

Työnkuvaa tarkennetaan valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävään soveltuvaa koulutusta. Tehtävien vaativuustaso huomioiden arvostamme ylemmän korkeakoulututkinnon tasoista koulutusta.

Aikaisempi kokemus rautatieliikenteestä ja ratapihoilla toimimisesta katsotaan eduksi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

 • Aktiivista ja oma-aloitteista työotetta
 • halua ja kykyä uuden oppimiseen
 • kykyä omaksua nopeasti laajoja uusia kokonaisuuksia ja vastuita muuttuvassa tehtäväkentässä
 • erinomaisia vuorovaikutustaitoja
 • aikaisemman työhistorian kautta osoitettavissa olevia kykyjä suunnitella, hallinnoida ja johtaa haastavia kehitysprojekteja
 • rautatieliikenteeseen liittyvää substanssiosaamista sekä muuta yleisempää liikenteen tai logistiikan alan osaamista.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.9.2018 tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 24.6.2018 16:15
ID: 31-103-2018

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

kirjaamo@liikennevirasto.fi
PL 33 (Opastinsilta 12A)
00521 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Liikenneviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartum liikunta- ja kulttuuri
 • työmatkaseteli
 • työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Jukka Ronni
Yksikön päällikkö
029 534 3969
jukka.ronni@liikennevirasto.fi

Työpaikan tiedot

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

tai

Liikennevirasto, Lappeenranta
Raatimiehenkatu 23
53100 Lappeenranta

tai

Liikennevirasto, Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

tai

Liikennevirasto, Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Muut tehtävään liittyvät tiedot

LIVI/4211/01.01.01/2018.

Tehtävää täytettäessä mahdollinen soveltuvuusarviointi.

Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä

Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika.

Sakkunnig inom järnvägstrafik

Om arbetsplatsen

Trafikverket är den sakkunnigmyndighet inom trafiksektorn som ansvarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och för en övergripande utveckling av trafiksystemet.
Ett viktigt mål för oss är att säkerställa näringslivets verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft. Vi gör våra val för samhällets bästa och främjar hållbar trafik och mobilitet. Vi bidrar också till uppkomsten av nya tjänster genom att erbjuda våra datalager som öppna data för olika aktörer.
Vårt mål är att vara den bästa statliga arbetsplatsen. Vi har verksamhetsställen i Böle i Helsingfors samt i Villmanstrand, Åbo, Uleåborg, Tammerfors och Vasa. Vi sysselsätter cirka 620 fast anställda sakkunniga och indirekt via olika projekt upp till 12 000 personer.
Ytterligare information om vår verksamhet hittar du på våra webbsidor: www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikennevirasto
twitter.com/liikennevirasto
instagram.com/liikennevirasto
linkedin.com/company/liikennevirasto-trafikverket-finnish-transport-agency

Arbetsuppgifter

Enheten användning av bannätet, som hör till verksamhetsområdet trafikledshållning, söker en utvecklingsinriktad, starkt motiverad, mångsidig person med förmåga att lära sig nytt till en tjänst som överinspektör för sådana krävande projekthanterings- och specialistuppgifter som behövs då tågtrafiken öppnas upp för konkurrens och för trafikering i en miljö med många aktörer.

Till den valda persons uppgifter hör att självständigt ansvara för att leda en del av helheten gällande öppnandet för konkurrens. Uppgifterna kan till exempel gälla utveckling av hanteringen och tillträdet till bangårdar samt tjänsterna som erbjuds till trafikidkarna eller mer allmän trafikering på järnvägarna.

För ansvarspersonen ingår det i uppgifterna att fastställa verksamhetsmodeller som passar en miljö med många aktörer samt att förankra dessa i praktiken. Personen stöder också andra personer i enheten med substansuppgifter i anknytning till järnvägstrafik. Förberedelserna för konkurrensutsättningen beräknas ta 1-2 år, varefter den sakkunniga som väljs fortsätter att arbeta som sakkunnig med andra uppgifter som hör till banförvaltarens ansvarsområde och som ökar med tiden.

Befattningsbeskrivningen bestäms mer detaljerat utgående från den valda personens kompetens och erfarenhet.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

För uppgiften lämplig utbildning Med tanke på uppgifternas kravnivå, sätter vi värde på en högre högskoleexamen.

Tidigare erfarenhet av järnvägstrafik och verksamheten på bangårdar räknas som merit. För att kunna sköta uppgiften framgångsrikt krävs:

 • ett aktivt och initiativrikt förhållningssätt
 • vilja och förmåga att lära sig nytt
 • förmåga att snabbt omfatta stora och nya helheter samt ta ansvar i en föränderlig arbetsmiljö
 • utmärkt interaktionsförmåga
 • genom tidigare arbetshistoria påvisad förmåga att planera, administrera och leda krävande utvecklingsprojekt
 • substanskännedom om järnvägstrafik samt annan mer allmän kännedom om trafik eller logistik.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 1.9.2018 eller enligt överenskommelse.

Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast: 24.6.2018 16:15
Referensnummer: 31-103-2018

Välkommen att söka genom att:

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Registratorskontoret / Trafikverket
PB 33 (Semaforbron 12A)
005210 Helsingfors

Lön

Lönen bestäms enligt Trafikverkets lönesystem på basis av uppgiftens svårighetsgrad och den personliga prestationen.

Förmåner

 • flexibel arbetstid
 • möjlighet till distansarbete
 • Smartum motions- och kultursedlar
 • arbetsresesedel
 • subventionerad lunch

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktperson

Jukka Ronni
Enhetschef
029 534 3969
jukka.ronni@liikennevirasto.fi

Placering

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

eller

Liikennevirasto, Lappeenranta
Raatimiehenkatu 23
53100 Lappeenranta

eller

Liikennevirasto, Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

eller

Liikennevirasto, Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Övrigt

LIVI/4211/01.01.01/2018.

Vid utnämningen genomförs eventuellt en lämplighetsutvärdering.

Läs mer: Bekanta dig med vår arbetsplats här

Prövotiden är tre månader.

Lisätiedot

 • Ilmoitusnumero: 1145582
 • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
 • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
 • Hakuosoite: www-osoite
 • Sijainti: Helsinki, Lappeenranta, Oulu, Tampere