Rauman seurakunnan kirkkoherra
Rauman seurakunta

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 29.10.2020

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi
Rauman seurakunnan kirkkoherran viran.

Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla kirkkovaltuustossa.

Tuomiokapituli on määritellyt viran erityisiksi tarpeiksi:

Rauman seurakunnan jäsenmäärä on yli 29 000. Työntekijöitä on lähes 90. Vuoden 2016 edellä seurakunnan työyhteisö kävi läpi poikkeuksellisen vaikean ajanjakson, minkä seurauksena muun muassa seurakunnan toimintaorganisaatio järjestettiin uudelleen. Uusi organisaatiorakenne otettiin käyttöön vuoden 2017 alussa.

Rauman seurakunnan organisaatiorakenteessa lähiesimiesjärjestelmä kattaa koko organisaation. Jokaisella työntekijällä on henkilöesimies. Kirkkoherra on myös tukitoimien esimies. Seurakunnan toimintaorganisaatio sekä siihen liittyvän toimintakulttuurin hyvälle tasolle päässeen kehityksen tukeminen vaativat kirkkoherralta vahvaa taitoa ja kykyä sekä johtamisen että hallinnon kaikilla eri osa-alueilla.

Kirkkoherran johtamisvastuu on hyvin kokonaisvaltainen. Kirkkoherralla tulee olla valmiudet johtaa seurakunnan perustehtävän toteuttamista ja kehittämistä yhdessä lähiesimiesten kanssa. Kirkkoherran tulee kyetä toimimaan laajan työyhteisön esimiehenä moninaisessa yhteistyössä sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella ja koko seurakunnan hengellisenä johtajana.

Rauman seurakunnan kirkkoherranvirassa vaaditaan sitoutumista seurakunnan laaja-alaiseen ja kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Viranhoidossa tarvitaan kykyä jatkuvaan muutosjohtamiseen seurakunnan perustehtävän toteutumiseksi seurakunnan jäsenmäärän vähenemisen ja taloustilanteen heikkenemisen aiheuttamien haasteiden keskellä.
* * *

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Hakemuksen liitteiksi vaaditaan nimikirjanote ja lääkärintodistus.

Hakuaika päättyy 26.11.2020 kello 15.00.
Tämän jälkeen hakijoille lähetetään kirjallinen haastattelulomake, jossa kysytään mm. viran erityisiin tarpeisiin liittyvästä soveltuvuudesta.
Lisäksi hakijoiden on varauduttava alustavasti saapumaan tuomiokapitulissa toteutettavaan haastatteluun 9.12.2020.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella täällä. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli os. Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.

Ohjeita hakemuksen täyttämiseen:
Nimikirja liitetään kohtaan Ansioluettelo
Lääkärintodistus liitetään kohtaan Liitetiedosto.

Lisätietoja
Kirkkoherra Henry Liivola, henry.liivola@evl.fi, p. 044 769 1290
Pappisasessori Sari Lehti, sari.lehti@evl.fi, p. 044 7160400
Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, p. 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1396508
  • Tehtäväalue: Muu
  • Työsuhde: Vakinainen virka
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Rauma, Satakunta, Rauma