(Poistunut julkaisusta)

Ratkaisukehityspäällikkö, IT-ratkaisut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.11.2019

Kuvaus tehtävästä:

Haemme kahta (2) IT-ratkaisukehityspäällikköä Espoon Tietohallinnon Sote ICT-palveluihin IT-arkkitehtuurikokonaisuuteen. Sote ICT-palvelualueen vastuulla on Espoon kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen järjestelmien ylläpito, kehittäminen, arkkitehtuurinhallinta sekä IT-projektit.

Ratkaisukehityspäälliköt vastaavat Sosiaali- ja terveystoimen ICT-arkkitehtuurista, esimerkiksi asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta. IT-ratkaisukehityspäälliköt vastaavat tehtäväalueensa ratkaisuarkkitehtuurista, tuotannosta, kehittämisestä, hankinnoista, kumppanihallinnasta sekä yhteistyöstä sisäisten ja ulkoisten toimijoiden kanssa.

Nyt rekrytoitavista IT-ratkaisukehityspäälliköistä toinen keskittyy pääasiallisesti tulevaisuuden ICT-ratkaisuihin ja -arkkitehtuuriin. Toisen IT-ratkaisukehityspäällikön pääasiallisena vastuualueena on nyt käytössä oleva ICT-järjestelmäkokonaisuus. IT-ratkaisukehityspäälliköt etsivät soveltuvia ICT-ratkaisuja toimialojen tarpeiden selkeyttämisessä ideasta toteutuskelpoiseksi.

Sote ICT-palvelualueen IT-ratkaisukehityspäälliköt työskentelevät tiiviissä yhteistyössä Sosiaali- ja terveystoimen ja Tietohallinnossa työskentelevien tiimien ja asiantuntijoiden kanssa

Tarjoamme sinulle näköalapaikan Suomen toiseksi suurimman kaupungin tietohallintoyksikössä, monipuolisen työnkuvan sekä mielenkiintoisen ja merkityksellisen tehtäväkokonaisuuden kehittyvässä organisaatiossa.

Työpaikan nimi: Tietohallinto

Työaika: 36 h 45 min

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään:
- Kokemusta IT-ratkaisuiden kehittämisestä ja palvelutuotannon ohjauksesta
- IT-arkkitehtuurien, -toimittajien ja -markkinoiden tuntemusta
- Kokemusta toimittaja- ja asiakashallinnasta joko asiakkaan tai palvelutoimittajan puolelta
- Kokemusta IT-palveluiden hankinnasta ja budjettihallinnasta
- Kokemusta IT-kehittämismenetelmien ja -toimintamallien hallinnasta

Arvostamme:
- IT-alan koulutusta
- Monipuolista kokemusta IT-integraatioratkaisuista ja -arkkitehtuureista
- Julkisten hankintojen tuntemusta
- Sote-puolen IT-ratkaisujen tuntemusta
- ITIL-viitekehyksen soveltamiskokemusta
- Sujuvia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja
- Kehitysorientoitunutta ja ratkaisukeskeistä asennetta
- Tuloshakuista ja määrätietoista työskentelyotetta
- Paineensietokykyä ja sopeutumista muuttuviin tilanteisiin
- Sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa

Tietohallinto on keskitetty tietohallintoyksikkö, joka kehittää ja järjestää IT-palveluja Espoon kaupungin organisaation, luottamushenkilöiden, konserniyhteisöjen ja kuntalaisten tarpeisiin. Toimintamme perustuu ulkoistetun IT-palvelutuotantomme ja IT-palveluidemme hallintaan ja kehittämiseen. Haluamme lisäksi uudistaa IT-ympäristömme arkkitehtuuri- ja teknologiaratkaisuja. Uskomme, että laadukas ja tuloksellinen tietohallintotoiminto tarvitsee kehittyäkseen vahvaa IT-alan ammattiosaamista.

Tarjoamme sinulle
-Suuren ja vakaan työnantajan, jolla on hyvä maine kuntapuolella kasvavana kaupunkina sekä halua tehdä asioita uudella tavalla.
-Erittäin laajan ICT-ympäristön, joka haastaa sopivasti: IT-infraa, järjestelmiä, pilvipalveluita, analytiikkaa, robotiikkaa, laajoja projekteja ja prosessien kehitystä.
-Pääset mukaan talouden hallintaan, kuten budjetointiin ja hankintoihin.
-Oppimiseen kannustavan ympäristön: henkilökohtaisia koulutuksia, kokeiluja, uusia teknologioita, oppimista kollegoilta, yhteistyökumppaneilta ja konsulteilta.
-Nykyaikaisen työympäristön, viihtyisän avokonttorin, hyvät kulkuyhteydet, sijainnin juna-aseman vieressä ja ilmaisen parkkitalon.
-Nykyaikaiset työvälineet, jotka tukevat moninaisia työskentelytapoja, esimerkiksi etätyömahdollisuutta.
-After work -tapaamisia, yhteisiä aamupalatuokioita, päivittäisiä liikuntahetkiä, aamupuuro- ja kahviringin, itseopiskeluaikaa, yhteisiä työhyvinvointipäiviä.
-Työkokemuksen mukaan karttuvat lomapäivät sekä liukuvan työajan.
-Työsuhde-etuja, kuten lounasruokailun tuen, kulttuuri- ja liikuntaedun, ilmaisia uintikertoja Espoon uimahalleissa ja työmatkatuen.
-Urakehitysmahdollisuuksia kehittyvässä organisaatiossa.
-Mahdollisuuden ottaa vastuuta ja vaikuttaa oman työsi sisältöön.
-Merkityksellisen työn, joka vaikuttaa välillisesti tuhansien ihmisten elämään.
-Parhaat työkaverit, mahtavan Me-hengen!