(Poistunut julkaisusta)

Ratkaisukehityspäällikkö, IT, Espoon kaupungin Tietohallintoon
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.9.2018

Työavain 1-136-18
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 17.10.2018 kello 15:45
Tietohallinto, Kamreerintie 2 A 02770 Espoo
Konserniesikunta ja konsernipalvelut, Tietohallinto
Hallinto- ja toimistotyö

Tehtävän kuvaus: Espoon yhtenä keskeisimmistä tavoitteista on kehittää sekä toimiala- että kaupunkitasoisesti edistyksellisiä analytiikka- ja AI-ratkaisuja tiedolla johtamisen tueksi. Espoon kaupungin IT-arkkitehtuurilinjausten mukaisesti suositaan uusissa ratkaisuissa ensisijaisesti joustavia ja avoimia arkkitehtuureja kuten pilvipohjaisuus, API-rajapinnat, mikropalvelut, DevOps.

Haemme avainhenkilöä rakentamaan ja jatkuvasti kehittämään tiedolla johtamisen mahdollistavia IT-alustaratkaisuja ja -palveluita yhdessä Espoon toimialojen kanssa. Tehtävä sijaitsee Espoon Tietohallinnon Ratkaisupalvelut-palveluyksikössä, jonka vastuulla on kaupungin toimialakohtaisten järjestelmien ylläpito, kehittäminen, IT-arkkitehtuurinhallinta sekä IT-projektitoiminta. Valittavan henkilön vastuualueet kattavat kaikki sidosryhmät toimialoista palveluntoimittajiin sekä Espoon Tietohallinnon eri tiimeihin.

Analytiikkaratkaisujen IT-ratkaisukehityspäällikön toimenkuvaan kuuluu kokonaisvastuu tietohallinnon toimituskyvystä sekä toimialojen tarpeiden hallinnasta liittyen oman vastuualueen ratkaisuihin. Vastuualueellaan IT-ratkaisukehityspäällikkö mm.

 • vastaa tarvittavien IT-arkkitehtuuri- ja -alustaratkaisuiden mahdollistajien ylösajon suunnittelusta ja suunnitelman toteuttamisesta
 • toimii IT-arkkitehtuurien ja -alustakokonaisuuksien omistajana ja vastaa näiden osalta Tietohallinnon toimituskyvystä, tuotannon johtamisesta ja jatkuvasta kehittämisestä
 • toimii kehityskumppaniverkostomme vastuuhenkilönä ja vastaa toimittajahallinnasta
 • tukee Tietohallinnon avainhenkilöitä ja toimialoja analytiikan ja AI- tarpeiden kartoituksessa ja kehityskokonaisuuksien muodostamisessa
 • verkostoituu ja tekee yhteistyötä Espoon kaupungin sisäisten sidosryhmien ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa
 • seuraa analytiikan ja AI-alueen IT-arkkitehtuurien, -teknologioiden, - menetelmien ja markkinatilanteen kehitystrendejä ja hyödyntää näitä toiminnan kehittämiseen
 • varmistaa yhteen toimivuuden kokonaisarkkitehtuurin ja muiden IT-palveluiden kanssa

Rekrytointiprosessi jatkuu hakuajan päätyttyä videohaastatteluilla viikolla 43 ja henkilökohtaisilla haastatteluilla viikolla 46. Henkilöarvioinnit ajoittuvat viikolle 47 ja valintapäätös tehdään viikolla 48 marraskuun loppuun mennessä.

Kelpoisuusvaatimus: soveltuva korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään :

 • kokemusta kokonaisvastuullisista päällikkötasoista IT-tehtävistä esim. tietohallinnossa tai IT-palvelutoimittajalla
 • näyttöä tiedolla johtamisen IT-ratkaisuista (esim. tietovarantojen ja ydintietojen hallinta, raportointiratkaisut, BI ja analytiikka)
 • laaja-alaista näkemystä ja kokemusta IT-toimialasta, mm. IT-kehitystrendit, -arkkitehtuurit, -teknologiat, kumppanihallinta, palvelukehitys, systeemityö, projektijohtaminen, hankinnat, sopimukset, IT-taloushallinta
 • kykyä suunnitella kokonaisuuksia sekä raportoida niiden etenemistä eri sidosryhmille
 • kykyä laatia selkeitä ja perusteltuja päätösehdotuksia ja muita esityksiä eri sidosryhmille
 • erinomaisia yhteistyö-, vuorovaikutus-, neuvottelu- ja viestintätaitoja
 • sujuvaa englannin kielen taitoa 

Arvostamme :

 • IT-pohjaista koulutustaustaa
 • kokemusta edistyksellisistä pilvipohjaisista tietoallas- ja analytiikkaratkaisuista sekä niiden hyödyntämisestä tiedolla johtamisen tukena
 • kiinnostusta ja perehtyneisyyttä AI-kehitystrendeihin
 • tieturva- ja suojavaatimusten soveltamista analytiikkaratkaisuissa
 • näkemystä palvelumuotoilun mahdollisuuksista ja soveltamisesta
 • kokemusta julkishallinnon hankinnoista
 • rohkeutta haastaa ja tulla haastetuksi
 • kehitysorientoitunutta ja ratkaisukeskeistä asennetta
 • tuloshakuista ja määrätietoista työskentelyotetta
 • kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin 

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja

Tehtäväkohtainen palkka: 4482,34 €/kk + kokemuslisä max 8%
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min viikossa

Espoon kaupungin Tietohallinto on keskitetty tietohallintoyksikkö, joka kehittää ja järjestää IT-palveluja Espoon kaupungin organisaation, luottamushenkilöiden, konserniyhteisöjen ja kuntalaisten tarpeisiin. Toimintamme perustuu ulkoistetun IT-palvelutuotantomme ja IT-palveluidemme hallintaan ja kehittämiseen. Haluamme lisäksi uudistaa IT-ympäristömme arkkitehtuuri- ja teknologiaratkaisuja. Uskomme, että laadukas ja tuloksellinen tietohallintotoiminto tarvitsee kehittyäkseen vahvaa IT-alan ammattiosaamista.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

IT-päällikkö Anu Parma
040 775 1636
etunimi.sukunimi@espoo.fi