(Poistunut julkaisusta)

Ratkaisukehityspäällikkö, ICT-infra-arkkitehtuuri
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.2.2018

Työavain 1-32-18
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 23.02.2018 kello 15:45
Tietohallinto, Kamreerintie 2 A 02770 Espoo
Konserniesikunta ja konsernipalvelut, Tietohallinto
Hallinto- ja toimistotyö

Tehtävän kuvaus: Haemme Espoon kaupungin tietohallintoon IT-arkkitehtia ratkaisukehityspäälliköksi vastaamaan IT-infrapalveluiden arkkitehtuurista. Tietohallinto on Espoon kaupungin keskitetty tietohallintoyksikkö, joka kehittää ja järjestää IT-palveluja kaupungin ja kuntalaisten tarpeisiin.

IT-arkkitehdin keskeisiä tehtäviä ovat:

 • Ohjaa Tietohallinnon ja sen palvelutoimittajien järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurityötä.
 • Vastaa IT-infrapalveluiden tavoitearkkitehtuurien laatimisesta ja yhteentoimivuudesta järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin näkökulmasta.
 • Vastaa arkkitehtuurin dokumentoinnista.
 • Vastaa IT-infrapalveluiden kehitystiekarttojen laatimisesta ja koordinoi yhteistyötä tähän liittyen toimialojen, IT-kehityspäälliköiden ja IT-ratkaisupalveluiden asiantuntijoiden kanssa.
 • Osallistuu visioiden ja pitkän tähtäimen suunnitelmien tekemiseen yhteistyössä kehityspäällikön kanssa sekä tukee toteuttavia organisaatio-osia.
 • Tukee ja validoi IT-kehitysprojekteja arkkitehtuuri- ja teknologianäkökulmasta.
 • Verkostoituu ja tekee yhteistyötä Espoon kaupungin sisäisten sidosryhmien, ulkopuolisten yksityisten toimijoiden ja toisten julkisten organisaatioiden kanssa.
 • Varmistaa toimialojen IT-infrapalveluiden yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurin ja IT-ratkaisupalveluiden kanssa yhdessä muiden arkkitehtien ja kokonaisarkkitehtuuriryhmän kanssa.
 • Osallistuu kokonaisarkkitehtuurityöhön teknologia-arkkitehtuurin näkökulmasta: mm. ymmärtää Espoon kaupungin eri toimialojen toimintaa ja järjestää niiden pohjalta liiketoimintaa tukevia teknologisia ratkaisuja.
 • Edistää innovaatiota ja digitalisointia koko Espoon kaupungin alueella sekä ennakoiden aktiivisesti uusien teknologisten ratkaisuiden hyödyntämistä liiketoiminnan ja työn tuottavuuden parantamiseksi.

Espoossa IT-palvelutuotannon ja -kehityksen tavoitteena on siirtyä laajemmin pilviratkaisuihin ja palvella entistä monipuolisemmin kaupungin toimialojen tarpeita mm. verkko- ja mobiilipalvelukehityksen alueella. IT-ympäristömme suurten volyymien hallinta edellyttää tinkimätöntä ammattitaitoa sekä systemaattisia ja valvottuja palvelutuotannon prosesseja.

Tehtävässä pääsee soveltamaan ja kehittämään infra-arkkitehtuuriosaamista erittäin laajasti. Espoon kaupungin IT-toimintaympäristö on monimuotoinen ja tehtävän arkkitehtuurivastuuseen kuuluu mm. konesali- ja palvelinympäristöt, Azuren ja AWS:n infra ja yhteydet, O365, tietoliikenneverkot, tietoturvaratkaisut, päätelaitteet, AV-laitteet, tulostinympäristöt sekä puhelin-, kontaktikeskus- ja takaisinsoittojärjestelmät.

Esimerkiksi tietoliikenneympäristömme koostuu omista ja vuokratuista kuiduista, monikanavaisista multiplexing-ratkaisuista, satoja toimipisteitä kattavasta WAN-, LAN- ja WLAN-verkosta sekä useista palomuureista ja Internet-yhteyksistä. Verkon aktiivilaitteita on tuhansia. Päätelaiteympäristömme muodostuu useammasta kymmenestä tuhannesta työasemasta ja tabletista, joita hallitaan ekosysteemeistä riippuen erilaisilla työkaluilla.

Tarjoamme sinulle näköalapaikan Suomen toiseksi suurimman kaupungin tietohallintoyksikössä, monipuolisen työnkuvan sekä mielenkiintoisen ja merkityksellisen tehtäväkokonaisuuden kehittyvässä organisaatiossa. Lisäksi tarjoamme Espoon edut kuten työmatkalippuedun, maksuttoman uinnin sekä Sportti- ja kulttuuripassin. Espoo tukee myös mm. omalla ajalla tapahtuvaa kouluttautumista.

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään kokemusta:

 • IT-infrapalveluiden teknologioista ratkaisuiden tai arkkitehtuurin puolelta.
 • IT-arkkitehtuuri- ja teknologihallinnasta ml. menetelmät ja työkalut.
 • IT-teknologiakehityksen seurannasta ja sen soveltamisesta IT-palvelukehitykseen.
 • IT-asiantuntijoiden työn ohjaamisesta ja tukemisesta arkkitehtuuri- ja teknologiahallintaan liittyen.
 • IT-toiminnan muiden menetelmien ja toimintamallien tuntemuksesta, mm. IT-palvelutuotanto, -projektointi ja -hankinnat.

Lisäksi edellytämme englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä sujuvia suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja.

Arvostamme :

 • Kokemusta hybridi-infrasta ja integraatiorajapinnoista.
 • Kokemusta monimuotoisista päätelaiteympäristöistä ja niiden hallinnasta.
 • Kokemusta IT-infrapalveluiden transitio- ja transformaatiohankkeista.
 • Kokemusta digitalisaation arkkitehtuuri- ja teknologiatransitioista.
 • Kykyä ohjata toimintaa virtuaalitiimeissä ja verkostoissa.
 • Sujuvia esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
 • Kehitysorientoitunutta ja ratkaisukeskeistä asennetta. 

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min viikossa

Espoon kaupungin Tietohallinto keskitetty tietohallintoyksikkö, joka kehittää ja järjestää IT-palveluja Espoon kaupungin organisaation, luottamushenkilöiden, konserniyhteisöjen ja kuntalaisten tarpeisiin. Toimintamme perustuu ulkoistetun IT-palvelutuotantomme ja IT-palveluidemme hallintaan ja kehittämiseen. Haluamme lisäksi uudistaa IT-ympäristömme arkkitehtuuri- ja teknologiaratkaisuja. Uskomme, että laadukas ja tuloksellinen tietohallintotoiminto tarvitsee kehittyäkseen vahvaa IT-alan ammattiosaamista.

Lisätietoja tehtävästä

IT-päällikkö Pauli Sinivuori
050 375 9516
etunimi.sukunimi@espoo.fi