(Poistunut julkaisusta)

Ratkaisuasiantuntija, vastuualueena BI, analytiikka, robotiikka
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.2.2018

Työavain 1-4-18
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 16.02.2018 kello 15:45
Espoon kaupunki / Tietohallinto, Kamreerintie 2A 02770 Espoo
Konserniesikunta ja konsernipalvelut, Tietohallinto
Hallinto- ja toimistotyö

Tehtävän kuvaus: 

Haemme ratkaisuasiantuntijaa tiimiin, jonka asiantuntijat toimivat kaupungin toimialakohtaisten tietojärjestelmäpalvelujen alueella. Tiimin vastuulle kuuluvat sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen, teknisen ja ympäristötoimen sekä konsernihallinnon tietojärjestelmät. Ratkaisuasiantuntija vastaa nimetyn tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittämisestä sekä ylläpidon järjestämisestä ja valvonnasta. Lisäksi ratkaisuasiantuntija toimii nimetyissä projekteissa joko asiantuntijana tai IT-projektipäällikön roolissa IT-projektia johtaen.

Espoon on luokitellut järjestelmänsä siten, että luokittelussa on otettu huomioon järjestelmän vaikuttavuus käyttäjiin/kuntalaisiin ja sen vaativuus Tietotekniikan ylläpito- ja jatkokehitystyölle. A- ja B-luokan järjestelmistä Tietotekniikalla on kokonaisvastuu, joka pienenee kohti D-järjestelmiä.

Haettava henkilö tulee keskittymään robotiikan, BI:n ja analytiikan sekä tunnistautumisen alueeseen muiden nimettävien vastuualueiden lisäksi. Tämän vastuualueen haltuun ottavalta asiantuntijalta edellytetään alla kuvattujen osaamisten lisäksi kokemusta ja näyttöä joko robotiikasta tai Business Intelligencestä (BI) raportointivälineineen ja tietokantoineen.

Pääasialliset vastuut järjestelmien kehittämisen ja ylläpidon alueella sisältävät seuraavia tehtäväkokonaisuuksia:

 • toimialayhteistyö IT-palvelutuotannossa sen eri muodoissa sisältäen toimialan tarpeiden ymmärtämisen ja konsultoinnin
 • järjestelmien sekä niiden välisten rajapintojen palvelutuotannon ohjaaminen, raportointi ja tiedottaminen tarvittaessa yhteistyössä infratiimin ja toimittajien kanssa (häiriö, pyyntö, muutos, versio jne) sisältäen mm. seuraavat kokonaisuudet:
 • IT-palvelutoimittajien työn laadun seuranta ja johtaminen (toimittajahallinta)
 • kehittämiseen liittyvät vaatimusmäärittelyt sekä kehityksen toteutuksen tilaaminen, seuranta ja tiedottaminen hyväksymistestausvalmiuden varmistaminen ja hyväksymistestauksen tukeminen
 • ongelmaselvityksien, järjestelmäpäivityksien, versiovaihtojen, ohjelmistopaketointien yms. määrittely ja koordinointi yhteistyössä IT-palvelutoimittajien ja toimialojen kanssa
 • merkittävien häiriötilanteiden aktiivinen selvittäminen ja tiedottaminen sekä ongelmatilanteiden ratkominen yhteistyössä palvelutoimittajien kanssa
 • oman vastuualueen järjestelmien riskienhallinta sekä jatkuvuuden ja toipumisen suunnittelu ja varmistaminen
 • oman vastuualueen järjestelmien oikeellisen tiedon ylläpito sekä palvelunhallintajärjestelmässä että järjestelmäsalkussa ja muussa dokumentaatiossa
 • tukimallien kuvaaminen ja jatkuva kehittäminen sekä eri sidosryhmien osaamisen varmistaminen liittyen tukimalliin
 • oman vastuualueen budjetointi sekä budjetin hallinta (sisältäen tilaukset ja laskujen vastaanotot jne.)
 • omalla vastuulla olevien järjestelmien lisenssinhallinta
 • oman vastuualueen järjestelmien kehitystiekartan ylläpito ja kommunikointi eri osapuolille
 • oman vastuualueen IT-teknologia- ja -tuotekehityksen sekä -markkinatilanteen seuraaminen
 • sovituissa projekteissa IT-projektin johtaminen IT-projektipäällikön roolissa toimiminen
 • sovittavat kilpailutukset, sopimusneuvottelut sekä päätösten valmistelu (sis. mahd. kustannus-hyötylaskelmat)
 • oman vastuualueen osalta osallistuminen IT-arkkitehtuurihallintaan
 • muut esimiehen osoittamat tehtävät

Kyseessä on uusintahaku ja tehtävää aikasemmin hakeneet huomioidaan.

Kelpoisuusvaatimus:  Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään :

 • kokemusta tietojärjestelmien ylläpidon ja kehityksen vastuutehtävistä haastavassa IT-asiantuntijan roolissa, esim. ratkaisuasiantuntija, IT-projektipäällikkö tai järjestelmäpäällikkötehtävä tietohallinnossa tai IT-palvelutoimittajalla
 • kykyä ottaa kokonaisvastuu nimetyistä järjestelmäkokonaisuuksista ja toimia eri sovellusalueiden järjestelmäpalveluissa IT-asiantuntijan ja IT-projektivastuullisen roolissa
 • kokemusta nykyaikaisesta IT-palvelunhallinnasta ja -systeemityöstä, IT-arkkitehtuuri ja -teknologiahallinnasta sekä IT-projektijohtamisesta
 • tuntemusta tuotepohjaisista ja räätälöidyistä tietojärjestelmäratkaisuista ja -integraatioista, IT-toiminnan menetelmistä, toimintamalleista ja työkaluista
 • kokemusta IT-hankinnoista, sopimuksista ja IT-taloushallinnan perusteista
 • sujuvaa tekstintuottamistaitoa liittyen IT-toiminnan dokumentaatioihin (mm. tekninen dokumentaatio, raportointi, sopimukset, hankinta- ja projektidokumentaatio, investointiesitykset, perustelumuistiot) ja eri yhteistyöfoorumeille suunnattuihin esityksiin
 • englanninkielen taitoa 

Arvostamme :

 • vähintään AMK-tasoista IT-pohjaista koulutustaustaa
 • kilpailutuskokemusta ja julkisten hankintojen tuntemusta
 • kokemusta ketterästä kehittämisestä
 • sujuvia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
 • kehitysorientoitunutta ja ratkaisukeskeistä asennetta
 • tuloshakuista ja määrätietoista työskentelyotetta
 • paineensietokykyä ja sopeutumista muuttuviin tilanteisiin
 • palveluhenkisyyttä ja asiakeskeistä lähestymistapaa 

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja

Tehtäväkohtainen palkka: 3901,90 - 4214,05 €/kk
Työaika: KV-tesin mukainen toimistotyöaika

Lisätietoja tehtävästä

Tietojärj. palveluiden päällikkö Antti Kovalainen
043-8273175