(Poistunut julkaisusta)

Ratkaisuasiantuntija, (järjestelmäpäällikkö, IT -vastuuhenkilö)
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.9.2018

Työavain 1-131-18
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 01.10.2018 kello 15:45
Tietohallinto, Kamreerintie 2 A 02770 Espoo
Konserniesikunta ja konsernipalvelut, Tietohallinto
Hallinto- ja toimistotyö

Tehtävän kuvaus: Haemme ratkaisuasiantuntijaa tiimiin, jonka vastuulle kuuluvat Espoon kaupungin eri toimialojen käytössä olevat tietojärjestelmät.

Ratkaisuasiantuntija toimii järjestelmien IT -vastuuhenkilönä vastaten tuotannossa olevien tietojärjestelmien kehittämisestä sekä ylläpidon järjestämisestä ja valvonnasta. Ratkaisuasiantuntija toimii myös projekteissa joko asiantuntijana tai IT-projektipäällikön roolissa.

Vastuualueelle tulevat kokonaisuudet määritellään valittavan henkilön substanssiosaamisen ja mielenkiinnon mukaan.

Ratkaisuasiantuntijan vastuut järjestelmien kehittämisen ja ylläpidon alueella sisältävät seuraavia tehtäväkokonaisuuksia:

 • Vastaa toimittajaohjauksesta ja IT-palvelutoimittajien työn laadun seurannasta ja johtamisesta.
 • Vastaa operatiivisesta toimialayhteistyöstä vastuualueidensa osalta ja toimii järjestelmän toiminnallisen vastuuhenkilön tukena sisältäen toimialan tarpeiden ymmärtämisen ja konsultoinnin.
 • Vastaa järjestelmän toimivuudesta: merkittävien häiriötilanteiden aktiivinen selvittäminen ja tiedottaminen sekä ongelmatilanteiden ratkominen yhteistyössä palvelutoimittajien ja toimialojen kanssa. Ohjeistaa tuotannon ja antaa tuotantoluvan/kiellot.
 • Vastaa vastuualueidensa kehitystiekartan ylläpidosta. Osallistuu kehitysehdotusten tekemiseen ja arviointiin.
 • Vastaa järjestelmän tavoitemäärittelyn tekemisestä ja dokumentaation ylläpidosta.
 • Vastaa ohjelmistototeutuksesta sisältäen kehitystehtävien toteutuksen tilaamisen ja seurannan.
 • Vastaa testauksen koordinoinnista sisältäen hyväksymistestausvalmiuden varmistamisen ja hyväksymistestauksen tukemisen.
 • Vastaa järjestelmän ylläpidon ja pienkehityksen budjetoinnista ja talouden seurannasta.
 • Vastaa järjestelmän jatkuvuus- ja toipumissuunnittelusta.
 • Osallistuu kehitysprojekteihin joko asiantuntijana tai IT -projektipäällikkönä.
 • Osallistuu järjestelmähankintoihin ja kilpailutuksiin asiantuntijana.
 • Osallistuu Tietohallinnon tukiorganisaation kouluttamiseen sisältäen tukimallien kuvaamisen ja kouluttamisen.
 • Osallistuu IT -arkkitehtuurityöhön omien vastuualueidensa osalta.

Otamme haastatteluun kutsuttaviin yhteyttä maanantaista 1.10. alkaen. Ensimmäinen haastattelukierros toteutetaan tiistaina 9.10. aamupäivällä ja torstaina 11.10. aamupäivällä. Viikolla 42 on henkilöarviointi toiselle haastattelukierrokselle kutsuttaville ja toinen haastattelukierros perjantaina 26.10. aamupäivällä.

Kelpoisuusvaatimus:  Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva vanha opistotasoinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään :

 • kokemusta tietojärjestelmien ylläpidon ja kehityksen vastuutehtävistä haastavassa IT-asiantuntijan roolissa, esim. ratkaisuasiantuntija, IT-projektipäällikkö tai järjestelmäpäällikkötehtävä tietohallinnossa tai IT-palvelutoimittajalla
 • kykyä ottaa kokonaisvastuu nimetyistä järjestelmäkokonaisuuksista ja toimia eri sovellusalueiden järjestelmäpalveluissa IT-asiantuntijan ja IT-projektivastuullisen roolissa
 • kokemusta nykyaikaisesta IT-palvelunhallinnasta ja -systeemityöstä, IT-arkkitehtuuri ja -teknologiahallinnasta sekä IT-projektijohtamisesta
 • tuntemusta tuotepohjaisista ja räätälöidyistä tietojärjestelmäratkaisuista ja -integraatioista, IT-toiminnan menetelmistä, toimintamalleista ja työkaluista
 • kokemusta IT-hankinnoista, sopimuksista ja IT-taloushallinnan perusteista
 • sujuvaa tekstintuottamistaitoa liittyen IT-toiminnan dokumentaatioihin (mm. tekninen dokumentaatio, raportointi, sopimukset, hankinta- ja projektidokumentaatio, investointiesitykset, perustelumuistiot) ja eri yhteistyöfoorumeille suunnattuihin esityksiin
 • suomen- ja englanninkielen taitoa 

Arvostamme :

 • vähintään AMK-tasoista IT-pohjaista koulutustaustaa
 • kilpailutuskokemusta ja julkisten hankintojen tuntemusta
 • kokemusta ketterästä kehittämisestä
 • sujuvia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
 • kehitysorientoitunutta ja ratkaisukeskeistä asennetta
 • tuloshakuista ja määrätietoista työskentelyotetta
 • paineensietokykyä ja sopeutumista muuttuviin tilanteisiin
 • palveluhenkisyyttä ja asiakeskeistä lähestymistapaa 

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja

Tehtäväkohtainen palkka: 3950,67 - 4266,72 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min viikossa

Espoon kaupungin Tietohallinto keskitetty tietohallintoyksikkö, joka kehittää ja järjestää IT-palveluja Espoon kaupungin organisaation, luottamushenkilöiden, konserniyhteisöjen ja kuntalaisten tarpeisiin. Toimintamme perustuu ulkoistetun IT-palvelutuotantomme ja IT-palveluidemme hallintaan ja kehittämiseen. Haluamme lisäksi uudistaa IT-ympäristömme arkkitehtuuri- ja teknologiaratkaisuja. Uskomme, että laadukas ja tuloksellinen tietohallintotoiminto tarvitsee kehittyäkseen vahvaa IT-alan ammattiosaamista.

Lisätietoja tehtävästä

Tietojärj. palveluiden päällikkö Antti Kovalainen
043 827 3175
17.9. klo 14-15, 24.9. klo 12-13