(Poistunut julkaisusta)

Ratkaisuasiantuntija, IT-järjestelmät
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.11.2019

Kuvaus tehtävästä:

Haemme ratkaisuasiantuntijaa työsuhteeseen järjestelmäpäälliköksi tiimiin, jonka vastuulle kuuluvat Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevat tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen.

IT-ratkaisuasiantuntija toimii järjestelmien IT-vastuuhenkilönä vastaten tuotannossa olevien tietojärjestelmien kehittämisestä sekä ylläpidon järjestämisestä ja valvonnasta. IT-ratkaisuasiantuntija toimii myös projekteissa joko asiantuntijana tai IT-projektipäällikön roolissa.

Ratkaisuasiantuntijan vastuut järjestelmien kehittämisen ja ylläpidon alueella sisältävät seuraavia tehtäväkokonaisuuksia:
- Vastaa toimittajaohjauksesta ja IT-palvelutoimittajien työn laadun seurannasta ja johtamisesta.
- Vastaa operatiivisesta toimialayhteistyöstä vastuualueidensa osalta ja toimii järjestelmän toiminnallisen vastuuhenkilön tukena sisältäen toimialan tarpeiden ymmärtämisen ja konsultoinnin.
- Vastaa järjestelmän toimivuudesta: merkittävien häiriötilanteiden aktiivinen selvittäminen ja tiedottaminen sekä ongelmatilanteiden ratkominen yhteistyössä palvelutoimittajien ja toimialojen kanssa. Ohjeistaa tuotannon ja antaa tuotantoluvan/kiellot.
- Vastaa vastuualueidensa kehitystiekartan ylläpidosta. Osallistuu kehitysehdotusten tekemiseen ja arviointiin.
- Vastaa järjestelmän tavoitemäärittelyn tekemisestä ja dokumentaation ylläpidosta.
- Vastaa ohjelmistototeutuksesta sisältäen kehitystehtävien toteutuksen tilaamisen ja seurannan.
- Vastaa testauksen koordinoinnista sisältäen hyväksymistestausvalmiuden varmistamisen ja hyväksymistestauksen tukemisen.
- Vastaa järjestelmän ylläpidon ja pienkehityksen budjetoinnista ja talouden seurannasta.
- Vastaa järjestelmän jatkuvuus- ja toipumissuunnittelusta.
- Osallistuu järjestelmähankintoihin ja kilpailutuksiin asiantuntijana.
- Osallistuu Tietohallinnon tukiorganisaation kouluttamiseen sisältäen tukimallien kuvaamisen ja kouluttamisen.
- Osallistuu IT-arkkitehtuurityöhön omien vastuualueidensa osalta.

Tarjoamme sinulle näköalapaikan Suomen toiseksi suurimman kaupungin tietohallintoyksikössä, monipuolisen työnkuvan sekä mielenkiintoisen ja merkityksellisen tehtäväkokonaisuuden kehittyvässä organisaatiossa.

Työpaikan nimi: Tietohallinto

Työaika: 36 h 45 min

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto

Tehtävässä edellytetään:
- Kokemusta tietojärjestelmien ylläpidon ja kehityksen tehtävistä haastavassa IT-asiantuntijan roolissa, esim. ratkaisuasiantuntija, IT-projektipäällikkö tai järjestelmäpäällikkötehtävä tietohallinnossa tai IT-palvelutoimittajalla.
- Kokemusta nykyaikaisesta IT-palvelunhallinnasta ja -systeemityöstä, IT-arkkitehtuuri ja -teknologiahallinnasta sekä IT-projektijohtamisesta.
- Tuotepohjaisten ja räätälöityjen tietojärjestelmäratkaisujen ja -integraatioiden sekä IT-toiminnan menetelmien (esim. ITIL), toimintamallien ja työkalujen tuntemusta
- Kokemusta IT-hankinnoista, sopimuksista ja IT-taloushallinnan perusteista.
- Sujuvaa tekstintuottamistaitoa liittyen IT-toiminnan dokumentaatioihin (mm. tekninen dokumentaatio, raportointi, sopimukset, hankinta- ja projektidokumentaatio, investointiesitykset, perustelumuistiot) ja eri yhteistyöfoorumeille suunnattuihin esityksiin.
- Englannin kielen taitoa.

Arvostamme:
- IT-pohjaista koulutustaustaa
- Kilpailutuskokemusta ja julkisten hankintojen tuntemusta
- Kokemusta ketterästä kehittämisestä
- Sujuvia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
- Kehitysorientoitunutta ja ratkaisukeskeistä asennetta
- Tuloshakuista ja määrätietoista työskentelyotetta
- Paineensietokykyä ja sopeutumista muuttuviin tilanteisiin
- Palveluhenkisyyttä ja asiakeskeistä lähestymistapaa

Tietohallinto on keskitetty tietohallintoyksikkö, joka kehittää ja järjestää IT-palveluja Espoon kaupungin organisaation, luottamushenkilöiden, konserniyhteisöjen ja kuntalaisten tarpeisiin. Toimintamme perustuu ulkoistetun IT-palvelutuotantomme ja IT-palveluidemme hallintaan ja kehittämiseen. Haluamme lisäksi uudistaa IT-ympäristömme arkkitehtuuri- ja teknologiaratkaisuja. Uskomme, että laadukas ja tuloksellinen tietohallintotoiminto tarvitsee kehittyäkseen vahvaa IT-alan ammattiosaamista.

Tarjoamme sinulle
- Suuren ja vakaan työnantajan, jolla on hyvä maine kuntapuolella kasvavana kaupunkina sekä halua tehdä asioita uudella tavalla.
- Erittäin laajan ICT-ympäristön, joka haastaa sopivasti: IT-infraa, järjestelmiä, pilvipalveluita, analytiikkaa, robotiikkaa, laajoja projekteja ja prosessien kehitystä.
- Pääset mukaan talouden hallintaan, kuten budjetointiin ja hankintoihin.
- Oppimiseen kannustavan ympäristön: henkilökohtaisia koulutuksia, kokeiluja, uusia teknologioita, oppimista kollegoilta, yhteistyökumppaneilta ja konsulteilta.
- Nykyaikaisen työympäristön, viihtyisän avokonttorin, hyvät kulkuyhteydet, sijainnin juna-aseman vieressä ja ilmaisen parkkitalon.
- Nykyaikaiset työvälineet, jotka tukevat moninaisia työskentelytapoja, esimerkiksi etätyömahdollisuutta.
- After work -tapaamisia, yhteisiä aamupalatuokioita, päivittäisiä liikuntahetkiä, aamupuuro- ja kahviringin, itseopiskeluaikaa, yhteisiä työhyvinvointipäiviä.
- Työkokemuksen mukaan karttuvat lomapäivät sekä liukuvan työajan.
- Työsuhde-etuja, kuten lounasruokailun tuen, kulttuuri- ja liikuntaedun, ilmaisia uintikertoja Espoon uimahalleissa ja työmatkatuen.
- Urakehitysmahdollisuuksia kehittyvässä organisaatiossa.
- Mahdollisuuden ottaa vastuuta ja vaikuttaa oman työsi sisältöön.
- Merkityksellisen työn, joka vaikuttaa välillisesti tuhansien ihmisten elämään.
- Parhaat työkaverit, mahtavan Me-hengen!