Ratkaisuarkkitehti
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.10.2020

Valtori rakentaa digitaalista Suomea. Tuotamme valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja. Mahdollistamme valtionhallinnon työn sujumisen toimivien ja turvallisten palvelujen avulla. Valtorissa työskentelee 1400 ammattilaista eri puolilla Suomea.

Valtorin asiakkaita ovat kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset. Asiakkaina voivat olla myös valtion liikelaitokset, muut julkisen hallinnon viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset, eduskunta ja valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot ja julkista hallinto- tai palvelutehtävää hoitavat yritykset tai yhteisöt. Työkulttuurimme rakentuu luottamukselle ja arvostukselle. Yhdessä teemme Valtorista työpaikan, jossa on mukava tehdä töitä.

 

Haemme RATKAISUARKKITEHTIÄ

Ratkaisuarkkitehti toimii pääasiallisesti Valtorin TUVE-liiketoiminnassa. Ratkaisuarkkitehdin pääasialliset työtehtävät liittyvät TUVE-tietojärjestelmäpalveluihin liittyviin selvitystehtäviin sekä palvelukokemuksen varmistamiseen. Tehtävässä huolehditaan siitä, että asiakkaan toimintaympäristön erityispiirteet tulevat huomioiduksi TUVE-palveluiden kehittämisessä sekä suunnittelussa. Tehtävässä osallistutaan TUVE-palveluiden vaatimusten hallintaan, sekä TUVE-arkkitehtuurin hallintamallin mukaisiin asiantuntijatehtäviin.

Ratkaisuarkkitehdin tehtävä sijoittuu Valtorin Ratkaisupalvelut-yksikköön. Ratkaisuarkkitehti kuvaa TUVE-liiketoimintaan liittyviä palvelukohtaisia ratkaisuja ja dokumentoi ne ratkaisukuvausten sekä toimintaohjeiden muotoon. Ratkaisuarkkitehdin vastuulla on toimia tuotepäällikön tukena kehitys- ja suunnittelutehtävissä sekä hankkeissa ja projekteissa ratkaisuasiantuntijan roolissa. Tehtävän vaikuttavuus näkyy suoraan asiakkaan palvelukokemuksessa, toimeksiantojen etenemisessä sekä TUVE-palveluiden käytettävyydessä.

Hakijalta odotamme
Tehtävässä suoriutumiseksi hyvät valmiudet antaa soveltuva ICT -alan koulutus (esim. AMK insinööri). Tehtävässä edellytetään hyviä esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja sekä lisäksi edellytetään hyvää ja koestettua laajojen teknisten kokonaisuuksien hahmottamiskykyä ja vahvaa perustietopohjaa tieto- ja viestintäteknisistä ratkaisuista. Erityisesti odotukset kohdistuvat osaamiseen ja kokemukseen liittyen korkean käytettävyyden tietojärjestelmäarkkitehtuureihin, tietojärjestelmiin liittyvään tietoturvaosaamiseen sekä turvallisiin yhdyskäytäviin. Tunnet hyvin sovellusalusta-, integraatio- ja tietokanta teknologiaa.

Lisäksi tehtävässä suoriutumista edesauttaa aiempi arkkitehtuuri- ja suunnittelukokemus, hyvä kirjallinen ilmaisu, dokumentointikyvykkyys ja kokemus valtionhallinnosta, sekä TUVE yhteisöstä.

Neuvottelet ja kommunikoit tuloksekkaasti niin asiakasrajapinnassa kuin teknisellä tasolla. Olet työssäsi olennaiseen keskittyvä, ratkaisuhakuinen, oma-aloitteinen sekä vastuuntuntoinen. Sinulla on kyky toimia paineen alla nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Luemme eduksesi
• ICT-alan sertifikaatit (esim. CISA, CISSP, GIAC), valtionhallinnon ohjeistuksien sekä auditointikriteeristöjen
(VAHTI, KATAKRI) tuntemuksen.
• Kokemuksen projektityöskentelystä.
• Kokemus toimimisesta asiakashallinnan tukena vaativissa kehitys- ja suunnittelutehtävissä.
• Kokonaisarkkitehtuuri/Enterprise Architecture -menetelmien osaamista (mm. JHS 179, OGAF, Kartturi) ja käytännön kokemusta prosessien mallinnuksesta ja kehittämisestä.

Edut
Lounasetu sekä liikunta- ja kulttuurituki.
Etätyö.

Palkkaus
Haettavan tehtävän palkkaus määräytyy Valtorin palkkausjärjestelmän vaativuustason 11 mukaisesti. Vaativuustason mukainen tehtäväkohtainen palkanosa on 4 151,57 eruoa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Muita tehtävään liittyviä tietoja
Tehtävän sijoituspaikka voi  olla Helsinki, Rovaniemi tai jokin muu Valtorintoimipisteistä. Tehtävän toivottu aloitus on 1.12. 2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valittavalla on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävään valittaviksi ehdotettavista henkilöistä tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys.

Hakeminen
Haethan tehtävää 30.10.2020 klo 16:15 mennessä www.valtiolle.fi-portaalin kautta (tehtävän ID nro: 28-906-2020).

Lisätietoja tehtävästä antaa
Sami Lehmusvuo
Yksikönpäällikkö
Puhelin: 029 548 7354

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1393227
  • Tehtäväalue: IT/tietoliikenne
  • Työsuhde: Vakinainen virka
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Rovaniemi, Helsinki
  • Lisätietoja antaa: Sami Lehmusvuo