(Poistunut julkaisusta)

Ratkaisuarkkitehti
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.3.2019

ETSIMME RATKAISUARKKITEHTIÄ

Ratkaisuarkkitehti toimii TUVE Palvelut ja teknologia -yksikössä. Ratkaisuarkkitehdin pääasialliset työtehtävät liittyvät nimetyn asiakaskokonaisuuden TUVE -palveluihin liittyviin selvitystehtäviin sekä palvelukokemuksen varmistamiseen. Tehtävässä huolehditaan siitä, että asiakkaan toimintaympäristön erityispiirteet tulevat huomioiduksi TUVE -palveluiden kehittämisessä sekä suunnittelussa. Tehtävässä osallistutaan TUVE-palveluiden vaatimusten hallintaan sekä TUVE-arkkitehtuurin hallintamallin mukaisiin asiantuntijatehtäviin. Ratkaisuarkkitehdin tehtävä sijoittuu Valtorin TUVE-yksikköön.

Ratkaisuarkkitehti kuvaa TUVE -palveluihin liittyviä asiakaskohtaisia ratkaisuja ja dokumentoi ne ratkaisukuvausten sekä toimintaohjeiden muotoon. Ratkaisuarkkitehdin vastuulla on toimia asiakashallinnan tukena kehitys- ja suunnittelutehtävissä sekä hankkeissa ja projekteissa ratkaisuasiantuntijan roolissa. ehtävän vaikuttavuus näkyy suoraan asiakkaan palvelukokemuksessa, toimeksiantojen etenemisessä sekä TUVE -palveluiden käytettävyydessä.

Hakijalta odotamme:
Tehtävässä suoriutumiseksi hyvät valmiudet antaa soveltuva ICT -alan koulutus (esim. AMK insinööri). Tehtävässä edellytetään hyviä esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja sekä lisäksi edellytetään hyvää laajojen teknisten kokonaisuuksien hahmottamiskykyä ja vahvaa perustietopohjaa tieto- ja viestintäteknisistä ratkaisuista. Lisäksi tehtävässä suoriutumista edesauttaa aiempi arkkitehtuuri- ja suunnittelukokemus sekä hyvä kirjallinen ilmaisu ja dokumentointikyvykkyys.

Neuvottelet ja kommunikoit tuloksekkaasti niin asiakasrajapinnassa kuin teknisellä tasolla. Olet työssäsi olennaiseen keskittyvä, ratkaisuhakuinen, oma-aloitteinen sekä vastuuntuntoinen. Sinulla on kyky toimia paineen alla nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Luemme eduksesi:
• ICT-alan sertifikaatit (esim. CISA, CISSP, GIAC), valtionhallinnon ohjeistuksien sekä auditointikriteeristöjen (VAHTI, KATAKRI) tuntemuksen
• kokemuksen projektityöskentelystä
• kokemus toimimisesta asiakashallinnan tukena vaativissa kehitys- ja suunnittelutehtävissä
• kokonaisarkkitehtuuri/Enterprise Architecture -menetelmien osaamista (mm. JHS 179, TOGAF, Kartturi) ja käytännön

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Tehtävän toivottu aloitusajankohta on toukokuu tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valittaviksi ehdotettavista henkilöistä tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys.

Hakeminen:
Haethan tehtävää 29.3.2019 klo 16:21 mennessä www.valtiolle.fi-portaalin kautta (tehtävän ID nro: 28-209-2019 ).

Lisätietoja tehtävästä:
Sami Lehmusvuo
Tuotantopäällikkö
Lisätietoja saa 29.2.-19.3. ja 26.-29.3.
Puhelin: 0295 487 354