(Poistunut julkaisusta)

Ratkaisuarkkitehti
SoteDigi Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.6.2018

HAEMME RATKAISUARKKITEHTIA

Ratkaisuarkkitehdin tehtävänä on löytää kehitysprojekteille toiminnan tavoitteita parhaiten tukevat arkkitehtuuriratkaisut. Sinulla on kyky ymmärtää ja muuntaa toiminnan kehittämisen tarpeet ratkaisuiksi, jotka noudattavat arkkitehtuuriperiaatteita ja tukevat pitkän aikavälin strategiaa. Työtehtävät liittyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluun ja kuvaamiseen. Lisäksi osallistut sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen.

Haemme kehityslähtöistä, eri yhteistyötahojen kanssa samaa kieltä puhuvaa arkkitehtuuriosaajaa, joka haluaa tehdä työtä maakuntien yhteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden eteen. Tässä keskeisessä roolissa painottuvat arkkitehtuuriosaamisen lisäksi erityisesti hyvät kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot. 

Osallistut uusien järjestelmien määrittelyyn ja suunnitteluun. Ratkaisuarkkitehtina vastaat koko järjestelmäkokonaisuuden toiminta-, tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuurin suunnittelusta ja toteuttamisen ohjauksesta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmäkokonaisuus rakentuu osista ja vastuullasi on myös siirtymäarkkitehtuurin suunnitteleminen.

Lisäksi ratkaisuarkkitehti toimii tarvittaessa kehitystehtävissä, hankkeissa ja projekteissa asiantuntijan roolissa. Tehtävässä tarvitaan oman osaamisalueen erinomaista hallintaa, sekä erittäin laajojen teknisten kokonaisuuksien hahmottamiskykyä.

VAATIMUKSET

  • Soveltuvaa ICT-alan koulutusta (yliopisto tai AMK)
  • Kokemusta kokonaisarkkitehtuuriviitekehyksen mukaisesta arkkitehtuurityöstä ja arkkitehtuurin hallinnan menetelmien ja työvälineiden tuntemista. Osaamista kokonaisarkkitehtuuri / Enterprise Architecture -menetelmistä (mm. JHS 179, TOGAF, Kartturi) ja käytännön kokemusta prosessien mallinnuksesta ja kehittämisestä
  • Kyky laatia kattavia kokonaisarkkitehtuurin nykytilakuvauksia, viite- tai kohdearkkitehtuureja erilaisista toimintaympäristöistä sekä hyvä dokumentointi- ja visualisointikyky
  • Vahva kokemus toimimisesta vaativissa kehitys- ja suunnittelutehtävissä sekä laajojen hankkeiden läpiviennistä arkkitehtuurin osalta.
  • Kokemus palvelumuotoilusta tai käyttäjälähtöisestä suunnittelusta
  • Hyvää hanke-/projektienhallinnan ja -menetelmien tuntemista.

Neuvottelet, kommunikoit ja verkostoidut tuloksekkaasti eri sidosryhmien kanssa. Olet työssäsi olennaiseen keskittyvä, ratkaisuhakuinen, oma-aloitteinen sekä vastuuntuntoinen. Sinulla on kyky toimia paineen alla nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tehtävässä tarvitaan sujuvaa suomen ja hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

TARJOAMME SINULLE:

  • tilaisuuden olla mukana rakentamassa suomalaisia sosiaali- ja terveyspalveluita pitkällä tähtäimellä
  • itsenäisen ja haastavan työn IT-arkkitehtuurin ja -ratkaisujen parissa 
  • hyvät mahdollisuudet kehittää omaa osaamistasi
  • viihtyisän työympäristön sekä mukavan ja osaavan työyhteisön tuen  

Työntekopaikka on pääsääntöisesti Helsinki, mutta suhtaudumme joustavasti etätöihin.

Tehtävään valittavista henkilöistä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
 

Lisätietoja tehtävästä antaa Marco Halen (050 381 6220) ke 13.6. klo 8.00-9.00 ja ke 20.6. klo 16.00-17.30

Lähetä hakemuksesi ansioluettelon ja palkkatoiveen kanssa 21.6.2018 mennessä osoitteeseen rekrytointi@sotedigi.fi