Ratakunnossapidon asiantuntija
Väylävirasto

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 6.4.2021

Organisaation esittely

Väylävirasto on noin 450 hengen asiantuntijavirasto. Vastaamme tie- ja rataverkon sekä vesiväylien suunnittelusta, kehittämisestä ja kunnossapidosta sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisesta. Vastaamme myös liikenteenohjauksen
ja talvimerenkulun järjestämisestä.
Toimimme liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina.

Olemme tilaajavirasto. Vuosibudjettimme on 2 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 14 000 henkeä.

 

Tehtävän kuvaus

Haemme Väyläviraston kunnossapidon ohjaus ja kehittäminen -yksikköön asiantuntijaa ratakunnossapidon tehtäviin, ylitarkastajan vakinaiseen virkaan.


Yksikössämme vastaamme ja huolehdimme väylien kunnon hallinnan kehittämisestä, kunnossapidon priorisoinnista ja ohjelmoinnista yhdessä talousosaston kanssa. Tehtäviimme kuuluu myös kunnossapidon vaikutusten seurannan ja väyläpäätösprosessin koordinointi.


Yhteistyössä Väyläviraston muiden osastojen ja yksiköiden kanssa vastuullamme on mm. kunnossapidon toimintamallien ja hankintamenettelyjen kehittäminen, kunnossapidon ohjauksen ja hankinnan tietojärjestelmien hallinta ja kehittäminen sekä kunnossapidon valvonnan
ja raportoinnin kehittäminen.

Ratakunnossapidon asiantuntijana tulet vastaamaan;

 • rataomaisuuden kunnossapidon suunnittelusta yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa
 • kunnossapidon pölkky- ja raidemateriaalien tarve-ennusteista sekä kiskojen, vaihteiden ja pölkkyjen kierrätysohjelmasta
 • ratojen ylläpitoinvestointien priorisoinnista ja ohjelmoinnista
 • osaltasi rataverkon päällysrakenteen asiantuntijatehtävistä


Tätä tehtäväkokonaisuutta meillä on mahdollisuus jossain määrin muokata myös sinun erityisosaamistesi mukaisiksi.


Toimipaikkasi voi olla joko Helsingissä, Tampereella, Lappeenrannassa tai Oulussa.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja
osoitteessa www.supo.fi

 

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta tehtävään sopivaa osaamista ja kokemusta sekä soveltuvaa koulutusta, esimerkiksi DI tai insinööri sekä rautatiealan tuntemusta.


Arvostamme laaja-alaista kokemusta ratojen kunnossapidosta ja ratamateriaalien suunnittelusta tai ohjelmoinnista tai kierrätyksestä. Arvostamme myös osaamista kunnossapidon tietojärjestelmien hyödyntämisestä.


Menestyäksesi tässä tehtävässä sinulla on hyvät yhteistyö- ja neuvottelutaidot, hyvä kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito suomen kielellä sekä sujuva englannin taito. Mikäli kaiken tämä lisäksi toimintatapasi on itsenäinen ja aloitteellinen ja asenteesi kehittämishakuinen
odotamme mielenkiinnolla hakemustasi.
 

 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   2.8.2021
tai sopimuksen mukaan

Virka on viraston yhteinen.

 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   3.5.2021 12:00

ID:   31-68-2021

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä.

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

 

Edut

 • Joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartum liikunta- ja kulttuurietu
 • työmatkaseteli
 • työnantajan tukema lounas.
 • kattava työterveyshuolto

 

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1
 

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Otto Kärki
Yksikönpäällikkö
029 534 3330

otto.karki@vayla.fi

Magnus Nygård
Osastonjohtaja
029 534 3576

magnus.nygard@vayla.fi

 

Työpaikan tiedot

Helsinki (Pasila)
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

tai

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

tai

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

tai

Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.
Tehtävän täytössä voidaan noudattaa max. kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
VÄYLÄ/2538/01.01.01/2021

Lisätietoja: Kiinnostuitko? Käy tutustumassa meihin!

 

 

Expert på banunderhåll

 

Om arbetsplatsen

Trafikledsverket är ett sakkunnigämbetsverk med cirka 400 personer. Vi ansvarar för planeringen, utvecklingen och underhållet av väg- och bannätet samt vattenlederna, samt för samordningen av trafiken och markanvändningen. Vi ansvarar också för att ordna
trafikledning och vintersjöfart.
Vi är landskapsförbundens, kommunernas, stadsregionernas och andra aktörers främsta partner i trafiksystemplaneringen.

Vi är ett beställarämbetsverk. Vår årsbudget är 2 miljarder euro och värdet på den trafikledsegendom som vi förvaltar är 20 miljarder euro. Vi sysselsätter indirekt över 14 000 personer.

 

Arbetsuppgifter

Till Trafikledsverkets enhet för styrning och utveckling av underhållet söker vi en expert till banunderhållsuppgifter, till en ordinarie tjänst som överinspektör.


I vår enhet ansvarar och sörjer vi för utvecklingen av administrationen av trafikledernas skick, prioriteringen av underhållet och programmeringen tillsammans med ekonomiavdelningen. Till våra uppgifter hör också att samordna uppföljningen av underhållets konsekvenser
och processen för farledsbeslut.

I samarbete med Trafikledsverkets övriga avdelningar och enheter ansvarar vi bland annat för utvecklingen av verksamhetsmodellerna och upphandlingsförfarandena för underhållet, hanteringen och utvecklingen av informationssystemen för styrningen och upphandlingen
av underhållet samt utvecklingen av övervakningen och rapporteringen av underhållet.


Som expert inom banunderhåll kommer du att ansvara för:

 • planeringen av underhållet av banegendomen i samarbete med andra experter
 • behovsprognoser för sliper- och spårmaterial för underhåll, samt för programmet för återvinning av skenor, växlar och sliprar
 • prioritering och programmering av investeringar i banunderhåll
 • expertuppgifter i anslutning till bannätets överbyggnad


Vi har möjlighet att i viss mån anpassa denna uppgiftshelhet till dina specialkunskaper.


Ditt verksamhetsställe kan vara Helsingfors, Tammerfors, Villmanstrand eller Uleåborg.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas
rättigheter finns på adressen www.supo.fi

 

Kvalifikationer

Vi förväntar oss att du har den kunskap och erfarenhet som behövs för uppgiften samt lämplig utbildning, till exempel DI eller ingenjör, samt att du har kännedom om järnvägsbranschen..


Vi värdesätter omfattande erfarenhet av banunderhåll och planering eller programmering eller återvinning av banmaterial. Vi värdesätter också kompetens i utnyttjande av datasystem för underhållet.


För att lyckas i denna uppgift har du goda samarbets- och förhandlingsfärdigheter, god skriftlig och muntlig uttrycksförmåga på finska samt flytande engelska. Om du förutom allt detta ännu har ett självständigt och initiativrikt verksamhetssätt och en utvecklingsinriktad
attityd, väntar vi med intresse på din ansökan.
 

 

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:   Arbetstid vid ämbetsverk

Tillträde:   2.8.2021
eller enligt överenskommelse

Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

 

Ansökan

Ansök senast:   3.5.2021 12:00

Referensnummer:   31-68-2021

Välkommen att söka genom att:

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

I detta skede önskar vi att endast CV bifogas till ansökan. Vi ber om eventuella övriga bilagor allteftersom rekryteringen framskrider.

 

Lön

Lönen bestäms utifrån Trafikledsverkets lönesystem i enlighet med befattningens kravnivå och personlig prestation

 

Förmåner

 • Flexibel arbetstid
 • möjlighet till distansjobb
 • Smartum motions- och kulturförmån
 • arbetsresesedel
 • arbetsgivarsubventionerad lunch.
 • omfattande företagshälsovård
   

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1
 

 

Kontakt

Kontaktpersoner

Otto Kärki
Enhetschef
029 534 3330

otto.karki@vayla.fi

Magnus Nygård
Avdelningschef
029 534 3576

magnus.nygard@vayla.fi

Placering

Helsinki (Pasila)
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

eller

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

eller

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

eller

Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

 

Övrigt

Innan tjänsten tillsätts görs eventuellt en lämplighetsbedömning.
Då tjänsten tillsätts kan en prövotid på högst sex (6) månader tillämpas

Läs mer: Intresserad? Bekanta dig med oss:

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot