(Poistunut julkaisusta)

Rata-asiantuntija liikennejärjestelmäsuunnitteluun
Liikennevirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.6.2018

Tehtävän kuvaus

Liikenneviraston suunnittelu ja hankkeet toimiala hakee Helsinkiin liikennejärjestelmäsuunnitteluun rata-asiantuntijaa ylitarkastajan virkaan ratainfran verkostolliseen kehittämiseen liittyviin tehtäviin. Tehtävään valittava henkilö tulee vastaamaan myös merkittävistä kansainvälisen tason ratahankkeista sekä toimimaan väylähankkeiden edunvalvojana yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa Eu-roopan unionin suuntaan. Lisäksi tehtäviin kuuluu viraston EU-rahoituksen koordinointi ja mah-dollisesti muita viraston kansainvälisten asioiden tehtäviä.

Rata-asiantuntijan tehtäviin kuuluu ensisijaisesti:

 • ratainfran verkostollinen kehittäminen osana valtakunnallista ja kansainvälistä väyläverkostoa
 • osallistuminen ja vastuu merkittävien kansainvälisen tason ratahankkeiden kehittämi-seen
 • Suomen edustaja komission TEN-T-komiteassa, joka asettaa EU:n TEN-T-politiikan tavoitteet kaikkien maa- ja vesiliikennemuotojen infrastruktuurin osalta
 • Suomen toinen edustaja (LVM varsinainen edustaja) CEF-komiteassa, jossa säädetään TEN-T-verkkojen toteuttamiseen liittyvä rahoitus ja TEN-T-ydinverkkokäytävien kuvaus
 • Liikenneviraston edustaja PRIME-rahoitustyöryhmässä (Platform of rail infrastructure managers in Europe)
 • Liikenneviraston TEN-T-ryhmän puheenjohtajuus ja Liikenneviraston EU-tukitiimin puheenjohtajuus
 • Muita Liikenneviraston kansainväliseen toimintaan liittyviä koordinointi-, projekti- ja ke-hittämistehtäviä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Hakijalta toivomme ylempää korkeakoulututkintoa sekä vahvaa kokemusta strategisen tason lii-kennejärjestelmäsuunnittelusta ja erityisesti rataverkkoon sekä rautatietoimintoihin liittyvää osaamista. Arvostamme kansainvälisen toiminnan ja toimintaympäristön tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia joustavasti myös muutostilanteissa. Tehtävä edellyttää valmiutta matkustaa erityisesti Euroopassa sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 3.9.2018 tai sopimuksen mukaan

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 10.8.2018 14:00
ID: 31-111-2018

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

kirjaamo@liikennevirasto.fi
PL 33 (Opastinsilta 12A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Mahdolliset muut todistukset pyydämme erikseen rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Liikenneviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartum liikunta- ja kulttuuri
 • työmatkaseteli
 • työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Anna Saarlo, paikalla 21.6.2018 asti, 23.-27.7.2018 ja 6.-10.8.2018
Johtaja
029 534 3921
anna.saarlo@liikennevirasto.fi

Mirja Noukka, paikalla 25.-29.6.2018 ja 6.-10.8.2018
Toimialajohtaja
0295 34 3024
mirja.noukka@liikennevirasto.fi

Toimipiste

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika.
LIVI/2157/01.01.01/2018

Haluatko tietää työpaikan sijainnin?
Näytä työpaikka kartalla tässä.