(Poistunut julkaisusta)

Rantakylän seurakunnan kirkkoherra
Rantakylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.5.2018

________________________________________________________________________________
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Rantakylän seurakunnan kirkkoherran viran. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Rantakylän seurakunnan seurakuntaneuvosto. Virka tulee avoimeksi 1.1.2019 lukien.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä hyväksyttävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, ja hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake), josta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen.

Kirkkoherran tehtävistä säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Lisäksi Rantakylän seurakunta on todennut kirkkoherran viran erityisinä tarpeina olevan:
a) valmius sitoutua Rantakylän seurakunnan strategiaan sekä yhteistyöhön yhtymän sisällä ja eri yhteistyötahojen kanssa;
b) kyky sopeutua ja visioida toimintaa muuttuvassa ympäristössä;
c) teologinen avaruus ymmärtää kirkon missiota ja
d) kyky ylläpitää ja kehittää työhyvinvointia.

Hakuaika päättyy 25.6.2018 klo 15.00.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Verkkolomakkeella nimikirjanote liitetään Liitä ansioluettelosi -kohtaan ja lääkärintodistus liitetään Liitetiedosto -kohtaan. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio.

Lisätietoja virasta antaa kirkkoherra Tuomo Käyhkö: puh. 050 385 5144 tai tuomo.kayhko@evl.fi.

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa tuomiokapitulin vs. notaari Janne Bovellan: puh. 044 7050 604.