(Poistunut julkaisusta)

Rakennuttajainsinöörin virka
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.4.2020

Jyväskylän seurakunnan kiinteistötoimessa on haettavana rakennuttajainsinöörin virka 25.5.2020 klo 12 mennessä.
Virka täytetään 1.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Viran pääasiallisia tehtäviä ovat talonrakennusinvestointien valmistelu mukaan lukien kiinteistöjen kehittämiseen/kaavoitukseen liittyvien selvitysten hankkiminen, korjaus- ja uudisrakennusprojektien suunnitteluttaminen, rakentamisen johtaminen, vastaanottoon, käyttöönottoon ja takuuaikaan liittyvistä toimenpiteistä huolehtiminen sekä rakennusteknisistä kunnossapito- ja peruskorjauksista vastaaminen.
Pääasiallisten tehtävien lisäksi rakennuttajainsinöörin työ sisältää kiinteistöpäällikön sijaistamista rakennusteknisissä ammattiasioissa, nimettyjen hankkeiden projekti- ja turvallisuuspäällikkönä toimimista, hankinta-asiakirjojen laadintaa, kilpailuttamista, urakkaneuvotteluja, aikatauluhallintaa, kustannuslaskentaa ja dokumentointia.
Viranhaltijan tehtäviin sisältyy lisäksi muita kiinteistöhallinnon tehtäviä esimiehen erikseen osoittamalla tavalla.


Viran kelpoisuusvaatimus on soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto sekä erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito.
Viranhaltijan on lisäksi oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Valinnassa katsotaan eduksi muu kielitaito, ammatilliset lisäpätevyydet mm. RAP, RAPS, RTA ja yli viiden vuoden kokemus monipuolisista rakennuttamistehtävistä. Arvostamme monipuolista projektikokonaisuuksiin liittyvien asioiden, sähköisen tiedonsiirron ja -hallinnan valmiuksia sekä rakennus- ja kiinteistöalan ohjelmistojen käytännön taitoja, sähköisen kilpailuttamisen sekä julkisten hankintojen säädösten tuntemusta, neuvottelutaitoa, kehittymis- ja kehittämishalukkuutta, itsenäistä työotetta ja tiimityötaitoja sekä paineensietokykyä.

Työtehtävät edellyttävät oman auton käyttömahdollisuutta.
Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Rekrytointi-ilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Jyväskylän seurakunnan internet-sivuilla.

Hakemukset pyydämme sähköisen rekrytointipalvelumme kautta.