(Poistunut julkaisusta)

Rakennustarkastaja
Vesilahden kunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.9.2019

Vesilahden kunta etsii vakituiseen virkaan dynaamista rakennustarkastajaa!

Pätevyysvaatimuksena vastaavan rakennustarkastajan virkaan on MRA 4.3 § mukainen tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Lisäksi tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Viran kelpoisuuden täyttää myös MRA 108 § siirtymäsäännöksen mukaisesti ennen asetuksen voimaantuloa rakennustarkastajan virkaan nimitetty henkilö tai henkilö, joka täyttää aikaisemman asetuksen 158 a §:ssä rakennustarkastajalle säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Eduksi voidaan katsoa, että rakennustarkastajalla olisi vaaditun pätevyyden lisäksi tuntemusta maankäytön, kaavoituksen ja ympäristötoimen tehtäväalueista sekä kunnallishallinnon kokemusta.

Rakennustarkastajan tehtävänä on tuottaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti rakennusvalvontapalvelu, toimia rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelijänä, hoitaa yksityistielain mukaisia tehtäviä, suorittaa katselmuksia, neuvoa rakentamiseen liittyvissä asioissa, toimia kunnan osoitevastaavana ja hoitaa nimistötoimikunnan tehtäviä. Kunnan rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen lupajärjestelmä, joten järjestelmän (Lupapiste) käyttökokemus luetaan myös eduksi. Virkatehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Valinta suoritetaan ehdollisena ja vahvistetaan, kun valittu henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Virka täytetään heti tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kk:n koeaikaa.

Vesilahden kunta on tunnettu pitemmänkin matkan päässä asiakaspalveluhenkisestä sekä jämäkästä rakennusvalvontapalvelusta ja me olemme tästä maineesta ylpeitä! Toivomme tämän maineen leviävän vain entisestään Sinun astuttua ruoriin. Vesilahden kunnassa asiakas on nro. 1 ja hänelle halutaan taata välitön palvelukokemus. Sijainniltaan loistava (Tampereelta 30min etelään) kuntamme tarjoaa uniikin ympäristön asumiselle, yrittämiselle ja elämiselle ylipäänsä.

Me huolehdimme siitä, että:

- Sinulla on kilpailukykyinen palkka
- Osaamisesi pidetään ajan tasalla kouluttautumista tukemalla
- Pääset mukaan alueellisesti tärkeiden sidosryhmien yhteistyöhön
- Pääset mukaan tärkeisiin kunnan elinvoimaa lisääviin hankkeisiin mm. maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa