(Poistunut julkaisusta)

Rakennusneuvos
Ympäristöministeriö

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.3.2019

Tehtävän kuvaus:

Ympäristöministeriössä on haettavana rakennusneuvoksen virka (vaativuustaso 16) 1.5.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. (ID 35-25-19) Virka on viraston yhteinen ja sijoitettu ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston alueet ja yhdyskunnat -yksikköön.

Rakennusneuvoksella on kokonaisvastuu alueiden ja yhdyskuntien suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvistä tehtävistä. Työn ajankohtaisia painopisteitä ovat kaupungistumiseen ja kaupunkiseutujen kehittämiseen liittyvät asiat sekä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus. Tehtävä sisältää monipuolista ja laajaa yhteistyötä valtioneuvoston eri hallinnonalojen, aluehallinnon, kuntien ja sidosryhmien kanssa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi

Suullinen: Erinomainen
Kirjallinen: Erinomainen
Ymmärtäminen: Erinomainen

Ruotsi

Suullinen: Tyydyttävä
Kirjallinen: Tyydyttävä
Ymmärtäminen: Tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Alueidenkäytön kokemus, erinomaiset yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, tiimityöosaaminen sekä hyvä englannin kielen taito ovat myös olennaisia viran menestykselliselle hoitamiselle. Johtamistaito ja -kokemus luetaan eduksi.

Virkaan valittavalla henkilöllä on mahdollisuus myös hakea ministeriön sisäisenä tehtäväjärjestelynä toteuttavaan yksikön päällikön määräaikaiseen tehtävään, joka tällä hetkellä on 31.5.2020 saakka. Yksikön päällikön tehtävään määrätään erikseen. Yksikön päällikkönä toimivalle maksetaan vaativuustason 18 mukaista palkkaa. Yksikön päällikön valintaperusteena on ensisijaisesti esimiestaidot.

Työssä tarvittava kielitaito

Hyvä englannin kielen taito.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 16 mukaisesti: tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on siten 5400 euroa kuukaudessa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.5.2019
Virka on viraston yhteinen.

Lisätietoja tehtävästä

Helena Säteri
Ylijohtaja, osastopäällikkö
0295 250 281
helena.sateri@ym.fi

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 29.3.2019 klo 12:00

ID: 35-25-2019

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta www.valtiolle.fi. Mikäli hakemuksen jättäminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi toimittaa myös osoitteella

Ympäristöministeriö/ Kirjaamo
PL 35 (Kirjaamon asiakaspalvelu toimii osoitteessa Ritarikatu 2 B, 00170 HELSINKI)
00023 VALTIONEUVOSTO

Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Tehtävää hakeneiden nimet ovat julkisia.

Työpaikan tiedot

Ympäristöministeriö
Aleksanterinkatu 7, PL 35
00023 VALTIONEUVOSTO