(Poistunut julkaisusta)

Rakennusneuvos
Valtioneuvoston kanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.11.2018

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja käsittelee EU:n kehittämistä. Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä.

 

Valtioneuvoston kansliassa on haettavana

rakennusneuvoksen virka

1.1.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Virka on kanslian yhteinen ja se on sijoitettu tila- ja turvallisuustoimialalle. Toimialan tehtäviin kuuluvat esimerkiksi valtioneuvoston kotimaan toimitilojen ja edustustilojen tilahallinto ja niihin liittyvät palvelut, virastopalvelut ja kuljetuspalvelut.

Rakennusneuvoksen tehtäviin kuuluvat neuvottelut asiakasministeriöiden kanssa, toiminnan ja talouden seuranta ja siihen liittyvä raportointi, valtioneuvoston toimitilojen kehittäminen sekä toimitilaryhmän johtaminen.

Rakennusneuvos voidaan määrätä yksikön päällikön/ryhmäpäällikön tehtävään.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Yksikön päällikkönä kelpoisuusvaatimuksena on edellisten lisäksi käytännössä osoitettu johtamistaito. Lisäksi edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Rakennusneuvoksen tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää vähintään 5 - 10 vuoden kokemusta rakennusalalta, vahvaa kokemusta vaativien rakennusprojektien johtamisesta ja läpiviennistä, valtion vuokrajärjestelmän ja erilaisten tilaratkaisujen tuntemusta sekä valmiuksia käyttää soveltuvia ohjelmistoja. Odotamme hakijoilta vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, paineensietokykyä, joustavuutta sekä ratkaisukeskeistä toimintatapaa.

Palkkaus määräytyy valtioneuvoston kanslian palkkausjärjestelmän vaativuustason 16 - 18 (5036,22 – 6127,93 €) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää (enimmillään 50 %).

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteesta www.poliisi.fi/supo.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa

osastopäällikkö Janne Kerkelä

p. 0295 160 381, janne.kerkela@vnk.fi

 

Lisätietoa valtioneuvoston kansliasta: www.vnk.fi

Valtioneuvostolle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 19.11.2018 klo 16.15 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä lomaketta osoitteessa www.valtiolle.fi (hakuavain 23-84-2018 ohjaa suoraan ilmoitukseen). Hakemuksen voi toimittaa myös valtioneuvoston kanslian kirjaamoon postiosoitteella PL 23, 00023 VALTIONEUVOSTO tai käyntiosoitteella Ritarikatu 2 B, Helsinki taikka sähköpostitse kirjaamo@vnk.fi.