(Poistunut julkaisusta)

Rakenneinsinööri, suunnittelupalvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.9.2019

Rakenneinsinööri, suunnittelupalvelut

Työavain 4-119-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 11.10.2019 kello 15:45
Tilapalvelut-liikelaitos , Tekniikantie 15 02150 Espoo
Tekninen ja ympäristötoimi, Tilapalvelut-liikelaitos
Tekninen ala

Tehtävän kuvaus: Rakenneinsinööri toimii Tilapalvelut-liikelaitoksen kiinteistöjen rakenneteknisenä asiantuntijana talonrakennus- ja korjaushankkeissa. Tehtävässään rakenneinsinööri mm. hankkii, ohjaa ja valvoo rakenneteknisiä konsulttipalveluita sekä seuraa ja arvioi kaupungin kiinteistöjen kuntoa, osallistuu hankesuunnitteluun sekä toimitiloja koskeviin kehitystehtäviin rakenneteknisin osin. Tehtävään voi sisältyä rakennusten purku- ja vuosikorjaustöiden sekä peruskorjaushankkeiden suunnitteluvaiheen projektinjohtotehtäviä. Tarkempi toimenkuva määräytyy valitun henkilön osaamisen perusteella. Tarjoamme mielenkiintoisen ja merkittävän rakennusalan näköalapaikan isossa ja kehittyvässä kaupungissa sekä vakaan ja turvallisen työnantajan edut. Toimipaikkamme sijaitsee Espoon Otaniemessä uusissa monitoimitiloissa.


Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen insinöörin tutkinto.

Tehtävässä edellytetään vähintään viiden vuoden työkokemusta insinöörin koulutusta vastaavista talonrakennustehtävistä, josta rakennesuunnittelu- tai rakennuttamistehtäviä on oltava vähintään kolme vuotta, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa ja työssä käytettävien ohjelmistojen hallintaa (mm. Word, Excel, AutoCad, Outlook, pdf-editor, Internet-selaimet, Win10 käyttöjärjestelmä)

Arvostamme ammatillista perehtyneisyyttä hankinta- ja sopimustekniikkaan, rakennusfysiikkaan ja korjausrakennussuunnitteluun. Henkilökohtaisina ominaisuuksina arvostamme hyviä yhteistyötaitoja sekä itsenäistä ja aloitteellista otetta rakenneinsinöörin tehtäviin. Rakenneinsinöörin sijainti organisaatiossa on Tilapalvelut-liikelaitos / Suunnittelupalvelut / Rakennetekniikka. Rakennetekniikan yksikössä on tällä hetkellä esimiehen lisäksi kolme vakituista rakenneinsinööriä sekä kolme kesätyöntekijää. Rakenneteknisenä puitesopimuskumppanina on tällä hetkellä 30 yritystä joilta hankitaan mm. uudis- ja korjausrakentamisen rakennesuunnittelua, rakennusfysikaalista suunnittelua, suunnitelmien tarkastusta, purkusuunnittelua, paloteknistä suunnittelua, akustista suunnittelu sekä erilaisia rakenneteknisiä tutkimuksia. Uudelle rakenneinsinöörille annetaan riittävä ammatillinen tuki ja perehdytys tehtäviin. Työkaluina ovat henkilökohtainen kannettava tietokone ohjelmistoineen sekä matkapuhelin. Toimessa on kuuden kuukauden koeaika.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3593,04 €/kk + mahd. kokemuslisä (max 8%)
Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36h 45min / vkoLisätietoja tehtävästä
Rakennepäällikkö Vesa Pyy
050 4661418
etunimi.sukunimi@espoo.fi