(Poistunut julkaisusta)

Rahoitusylitarkastaja
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.11.2019

ARAn myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä edistää asuinkiinteistöjen suunnitelmallista omistajuutta, käyttöä ja hoitoa sekä huolehtii asunto- ja lainakantaan liittyvien valtion riskien hallinnasta yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa.  
Vahvistamme rahoituspalveluryhmää ja haemme asiantuntijaa lainojen ja avustusten päätösvalmistelutehtäviin!
 
Rahoitusylitarkastajan tehtävänä on asuntolainsäädännön mukaisten korkotuki- ja takauslainojen, erityisryhmien investointiavustusten ja käynnistysavustusten sekä muiden avustusten päätösvalmistelu. Rahoitusylitarkastaja koordinoi hankkeiden valintaprosessia, vastaa avustus- ja lainapäätösten valmistelusta ja osallistuu päätöksentekoon. Lisäksi tehtäviin kuuluu asiakkaiden neuvontaa ja ohjausta, koulutusta sekä mahdollisesti muita rahoituksen palvelualueen ja viraston tehtäviä. Rahoitusylitarkastaja toimii yhteistyössä palvelualueen muiden asiantuntijoiden kanssa.
 
Tehtäväkuva tarkentuu valittavan henkilön osaamis- ja kokemustaustan perusteella. Virka on viraston yhteinen ja se sijoittuu Rahoituksen palvelualueelle. Tehtävään ei sisälly esimiesvastuuta.

 Hakijalta odotamme


Odotamme hakijalta ylempää korkeakoulutasoista koulutusta (yliopisto tai korkeakoulu), esimerkiksi kauppa- tai  oikeustieteellinen tutkinto. Parhaat edellytykset tehtävään antavat kokemus yritysrahoituksesta ja antolainauksesta, erityisesti pankkitoimialalta. Tehtävä edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.
 
Toivomme sinulta aktiivista ja oma-aloitteista työskentelyotetta ja hyvää ajankäytön hallintaa sekä kykyä omaksua ja hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia. Omaat hyvät vuorovaikutustaidot, joiden pohjalta yhteistyö ja kommunikointi asiakkaiden ja eri sidosryhmien kanssa on sujuvaa. Odotamme sinulta halua ja kykyä kehittää vastuualuettasi. Viestit ja argumentoit selkeäsanaisesti.
 
Hakijalle eduksi voidaan lukea kiinteistötalouden tai rakennusalan tuntemus ja kokemus hallintopäätöksien valmistelusta.
 
Tehtävän tiedot


Tehtävän kesto: Vakinainen  
Tehtävässä aloitus 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.
 
Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 25.11.2019 12:00
 
ID: 35-121-2019


Palkkaukseen liittyvät tiedot
ARAn palkkausjärjestelmä perustuu tehtävän vaativuudenarviointiin. Palkkaluokka määrittyy tehtäväkuvan perusteella. Tehtävän vaativuusluokka on 9-10 (tehtäväkohtainen palkanosa 3570,05 €/kk - 4060,28 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa n. 4-30 % tehtäväkohtaisesta palkasta. 
 
 Edut
Tarjoamme laaja-alaisen ja vaihtelevan asiantuntijatehtävän, jossa pääset seuraamaan näköalapaikalta Suomen sosiaaliseen asuntorakentamiseen liittyviä rahoituskokonaisuuksia ja kehittämään rahoitukseen ja riskienhallintaan liittyvää osaamistasi.
 
ARAssa on käytössä liukuva työaika, tuettu työpaikkaruokailu, etätyömahdollisuus, lakisääteistä laajempi työterveyshuolto, työmatkatuki ja tuki virike- ja liikuntatoimintaan.
  
Lisätietoja tehtävästä
Heli Huuhka
apulaisjohtaja
029 525 0820
 
Toimipiste
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Vesijärvenkatu 11 A
15140 Lahti


Muut tehtävään liittyvät tiedot
Hakijoiden nimet ovat julkisia.
Työ edellyttää jonkin verran matkustamista, toimialueena Suomi.
Rekrytointiprosessissa voidaan käyttää soveltuvuusarviointia.
Tehtävään voidaan asettaa 6 kuukauden koeaika.
Haastattelut tehtävään ovat 29.11.2019.
Lisätietoja: ARA lainat ja avustukset