(Poistunut julkaisusta)

Rahoitusjohtajan virka
Seinäjoen kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.4.2019

Meillä on tilaa

RAHOITUSJOHTAJALLE

Rahoitusjohtaja toimii konsernipalvelujen toimialan talouspalvelut - tulosalueen tulosaluejohtajana suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa. Rahoitusjohtaja on kaupungin johtoryhmän jäsen. 

Talouspalvelut
– tulosalue jakaantuu seuraaviin tulosyksiköihin:
- taloushallinto
- tietohallinto
- materiaalihallinto

Rahoitusjohtajan tehtävänä on
- yleisen talouskehityksen seuranta
- kaupungin ja kaupunkikonsernin talousohjaus ja taloussuunnittelu
- kaupungin taloushallinnon ja laskentatoimen kehittäminen ja soveltaminen
- talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu
- kaupungin kirjanpito, rahastojen kirjanpito, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen valmistelu
- kaupungin riskienhallintaan ja vakuuttamiseen liittyvät tehtävät
- kaupungin rahoitus, maksuvalmiussuunnittelu ja maksuliikenne sekä kassavarojen sijoittaminen
- kaupungin lainoitusperiaatteet
- kaupungin omistajapolitiikka

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi tiedekorkeakoulututkinto. Hakijalle luetaan eduksi kunnallishallinnon ja –talouden, kunnallisen laskentatoimen ja rahoitusalan tuntemus sekä kokemus vaativista johtamistehtävistä.

Viran palkkaus määräytyy kokonaispalkkana.

Virka tulee vastaanottaa 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan. Virkasuhteessa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Seinäjoen kaupungin valtuustolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa sähköisesti www.kuntarekry.fi kautta 23.4.2019 klo 15 mennessä.Työavain 221402 www.kuntarekry.fi/työpaikat

Rahoitusjohtajan hakua jatkettu. Virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon ilman eri hakemusta.


Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari, p. 050 347 9334, pasi.kivisaari@seinajoki.fi
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800, jorma.rasinmaki@seinajoki.fi
Rahoitusjohtaja Aaro Honkola, p. 040 774 8400, aaro.honkola@seinajoki.fi