(Poistunut julkaisusta)

Rahoitusasiantuntija
Valtiokonttori

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.1.2019

Valtiokonttori on 300 henkilön monialainen virasto. Se tuottaa valtion virastoille talouteen ja henkilöstöön liittyviä konsernipalveluja ja maksaa valtion henkilöstön tapaturmakorvaukset. Valtiokonttori vastaa myös valtion lainanotosta sekä velan- ja kassanhallinnasta, hoitaa valtion kirjanpitoa, myöntää kansalaisille sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia ja hallinnoi valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia sekä vauhdittaa valtion palveluiden uudistumista digitalisaatiota hyödyntäviksi palveluiksi.

Rahoitus-toimiala vastaa valtion velanhoidosta ja kassanhallinnasta sekä hallinnoi valtion varoista myönnettyjä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia. Toimialan kaikkiaan noin 70 työntekijästä noin 30 työskentelee Antolainaus-yksikössä.

Viran/tehtävän kuvaus

Haemme Valtiokonttorin Rahoitus-toimialan Antolainaus-yksikköön sijoittuvaan vakinaiseen virkaan rahoitusasiantuntijaa. Tehtävä sijoittuu asuntoluotot-ryhmään, jossa käsitellään aravavuokrataloyhteisöjen tervehdyttämistoimia ja rahoitusjärjestelyjä. Tehtävässä toimit itsenäisesti ja vastuullisesti osana ryhmää.

Tehtäviisi kuuluu:
- Yhteisöasiakkaiden luottoihin ja korkotukiin liittyvät asiantuntijatehtävät
- Taloudellisissa vaikeuksissa olevien aravavuokrataloyhteisöjen talouden tervehdyttämistoimet ja rahoitusjärjestelyt sekä valtion vuokratalorahoitukseen liittyvä ennaltaehkäisevä riskienhallintatyö
- Asuntoluotot-ryhmän jäsenenä vastuu ryhmän vastuualueen toiminnasta ja sen kehittämisestä

Tarjoamme sinulle vastuullisen ja haastavan tehtävän, mahdollisuudet kehittymiseen sekä osaavan ja monipuolisen työyhteisön Valtiokonttorissa.

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

- Ylempää tai soveltuvaa korkeakoulututkintoa
- Kokemusta tilinpäätösten analysoimisesta, rahoituslaskelmien sekä taloussuunnitelmalaskelmien tuntemista
- Analyyttista ja kokonaisvaltaista riskikartoituskykyä yhteisöasiakkaista
- Aktiivista kehittämisotetta ja kiinnostusta antolainaustoimintaan
- Hyviä ihmissuhdetaitoja ja ryhmätyötaitoja
- Kykyä käydä vaativia asiakasneuvotteluja
- Asiakaspalvelutaitoja
- Hyvää esiintymistaitoa ja kirjallista esitystaitoa
- Suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoa

Luemme eduksi

Pankkialan työkokemus yhteisöasiakkaiden lainaustoimintaan ja vakuuksiin liittyvistä asiantuntijatason tehtävistä luetaan eduksi

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Valtiokonttorissa palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan. Tehtävä sijoittuu palkkaryhmään 7, jossa tehtäväkohtainen palkka on 3239,37 euroa/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enimmillään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   28.1.2019 16:15

ID:   28-3-2019

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Valtiokonttorin kirjaamo
Sörnäisten rantatie 13, PL 14
00054 Valtiokonttori

Lisätietoja tehtävästä antaan

Tehtäviin liittyvissä tiedusteluissa rekrytoiva esimies on parhaiten tavoitettavissa 15.1 klo 13-15 ja 24.1 klo 9-12.
Jari Häkkinen
Luottopäällikkö
0295 50 2080
jari.hakkinen@valtiokonttori.fi


Tehtävässä 4kk koeaika.