(Poistunut julkaisusta)

Rahoitusanalyytikko
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.5.2019

Tehtävän kuvaus 

ARAn myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä edistää asuinkiinteistöjen suunnitelmallista omistajuutta, käyttöä ja hoitoa sekä huolehtii asunto- ja lainakantaan liittyvien valtion riskien hallinnasta yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa. 

ARA hakee uuteen tehtävään rahoitusanalyytikkoa! 

Rahoitusanalyytikko vastaa siitä, että viraston takauspäätöksenteko perustuu luotettavaan ja objektiiviseen riskiarvioon. Tehtäviin kuuluvat lainanhakijoiden luottokelpoisuuden arviointi ja ratingpäätöksenteko, yksittäisten takauspäätösten luottoriskien arviointi ja vakavaraisuuden arviointiprosessin laadun valvonta sekä luottoriskienhallinnan prosessien ja menetelmien kehittäminen. Rahoitusanalyytikko osallistuu lainanmyönnön yleisten edellytysten täyttymisen valvontaan sekä tekee suosituksia menettelytapoihin ja yksittäisten hankkeiden kokonaisarviointikäytäntöihin. Rahoitusanalyytikko raportoi ja analysoi luottoriskejä, vakavaraisuusasioita ja lainanmyöntöön liittyviä takauksia sekä toimii yhteistyössä viraston moniammatillisen tiimin kanssa. 

Rahoitusanalyytikon tehtäviin sisältyy myös asuntolainsäädännön mukaisten korkotuki- ja takauslainojen, erityisryhmien investointiavustusten ja käynnistysavustusten sekä muiden avustusten päätösvalmistelu, hankkeiden valinta- ja rahoitusprosessi ja tukipäätökset. Lisäksi tehtävään sisältyy asiakkaiden neuvontaa ja ohjausta, tarvittaessa koulutusta. Rahoitusanalyytikko toimii yhteistyössä palvelualueen muiden päätösvalmisteluasiantuntijoiden kanssa. 

Varsinainen tehtävänkuva muotoutuu valittavan henkilön osaamis- ja kokemustaustan perusteella.

Hakijalta odotamme 

Odotamme hakijalta ylempää korkeakoulutasoista koulutusta (yliopisto tai korkeakoulu). Parhaat edellytykset tehtävään antavat laskentatoimen, konsernilaskennan ja yritystalouden tuntemus sekä kokemus finanssialalta ja erityisesti pankkiliiketoiminnan riskienhallinnan menetelmistä. Tehtävä edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa. 

Toivomme sinulta aktiivista ja oma-aloitteista työskentelyotetta ja hyvää ajankäytön hallintaa sekä kykyä omaksua ja hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia. Omaat hyvät vuorovaikutustaidot, joiden pohjalta yhteistyö ja kommunikointi eri sidosryhmien kanssa on sujuvaa. Odotamme sinulta halua ja kykyä kehittää vastuualuettasi. Viestit ja argumentoit selkeäsanaisesti. 

Arvostamme kokemusta raportointijärjestelmien käytöstä. Eduksesi luetaan kiinteistötalouden tuntemus ja kokemus hallintopäätöksien valmistelusta sekä vähintään tyydyttävä ruotsin kielen taito.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Tehtävä alkaa: 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan 

Hae viimeistään: 20.5.2019 klo 11:00 

ID: 35-51-2019

Palkkaukseen liittyvät tiedot 

ARAn palkkausjärjestelmä perustuu tehtävän vaativuudenarviointiin. Palkkaluokka määrittyy tehtäväkuvan perusteella. Tehtävän vaativuusluokka on 9-10 (tehtäväkohtainen palkanosa 3570,05 €/kk - 4060,28 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa n. 4-30 % tehtäväkohtaisesta palkasta.  

Edut 

Tarjoamme erittäin monipuolisen ja laaja-alaisen asiantuntijatehtävän, jossa pääset seuraamaan näköalapaikalta Suomen asuntorakentamiseen liittyviä rahoituskentän muutoksia ja yhtiöjärjestelyitä riskienhallinnan näkökulmasta. 

ARAssa on käytössä liukuva työaika, tuettu työpaikkaruokailu, etätyömahdollisuus, lakisääteistä laajempi työterveyshuolto, työmatkatuki ja tuki virike- ja liikuntatoimintaan.

Muut tehtävään liittyvät tiedot 

Lisätietoa tehtävästä apulaisjohtaja Heli Huuhka 6.5. alkaen puh.029 525 0820 

Työ edellyttää jonkin verran matkustamista, toimialueena Suomi. 

Rekrytointiprosessissa voidaan käyttää soveltuvuusarviointia. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Haastattelut ovat 27.5. ja 29.5. aamupäivinä.

Toimipiste 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)  

Vesijärvenkatu 11 A 

15140 Lahti

Organisaation esittely 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kuuluu ympäristöministeriön hallinnonalaan ja vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua. Olemme asumisen asiantunteva kumppani ja edistämme ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. Palveluksessamme on 65 henkilöä. Toimitilamme sijaitsevat Lahdessa.