(Poistunut julkaisusta)

Rådsdirektör
Nordisk Ministerråd

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.10.2020

Nordiska rådet söker en erfaren ledare med visioner som vill vara med och påverka det officiella nordiska samarbetet under de kommande åren.

Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Nordiska rådet bildades 1952. Rådet har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland.

Rådsmedlemmarna sitter i ländernas parlament och utses av parlamenten efter förslag från partigrupperna. Nordiska rådet, som leds av ett presidium, samlas till två årliga möten; temasession och ordinarie session, där de nordiska parlamentarikerna fattar beslut om sådant man vill att de nordiska regeringarna skall finna lösningar på.

På den ordinarie sessionen varje höst väljs också president, vice president och medlemmar i presidiet för nästkommande år. Presidentskapet alternerar mellan länderna. Det löpande politiska arbetet i Nordiska rådet sker i utskott och partigrupper.

Nordiska rådet betjänas av ett sekretariat som är samlokaliserat med Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn. Dessutom finns det nationella sekretariat i de nordiska parlamenten.

Tjänsten som direktör för Nordiska rådets sekretariat

Rådsdirektören rapporterar till Nordiska rådets president och har det övergripande ansvaret för Nordiska rådets sekretariat. Sekretariatets uppgifter är många och varierande. Bland annat infattas att stödja rådets organ, planera och förbereda möten och konferenser samt bereda ärenden för politiska beslut. Dessutom stöder sekretariatet rådet i dess internationella kontakter och säkerställer information till, och kontakt med, medier och allmänheten. Tjänsten är krävande, men en utmaning för rätt person.
 
Som rådsdirektör kommer du bland annat att arbeta med att:

 • leda sekretariatet i enlighet med gällande avtal, arbetsordning och instruktioner för Nordiska rådets sekretariat
 • se till att visioner, mål och strategier bereds och beslutas i enlighet med Nordiska rådets behov och möjligheter
 • i samarbete med presidenten och presidiet arbeta för att synliggöra och öka kännedomen om det nordiska parlamentarikersamarbetets verksamhet och visioner
 • vidareutveckla relationerna till sekretariatets uppdragsgivare och samarbetspartner, det vill säga till presidenten, presidiet och rådets övriga organ och utskott, liksom till Nordiska ministerrådet, de nationella sekretariaten och partigruppssekretariaten m.m.
 • säkerställa en professionell, engagerande och kommunikativ arbetsmiljö för sekretariatets ca 15 medarbetare och se till att uppdragen utförs med högsta kvalitet.

I tjänsten ingår en del resor, främst i Norden.

Vi söker dig som har:

 • bred ledarerfarenhet, gärna från komplexa nätverksorganisationer
 • solid insikt i, och förståelse för, politiska processer, företrädesvis i parlamentariska sammanhang
 • kontinuerligt fokus på att utveckla sekretariatet som organisation och att utveckla samarbetet med aktuella aktörer i det nordiska parlamentarikersamarbetet
 • stort fokus på ledarskap
 • stort intresse för, och insikt i, det nordiska samarbetet i synnerhet och internationellt samarbete i allmänhet
 • ett utåtriktat och synligt uppträdande samt stor förmåga att skapa relationer och nätverk i en komplex miljö
 • en motiverande, personlig och engagerande ledarstil samtidigt som du är strukturerad, målinriktad och har förmåga att genomföra saker
 • en grundläggande förståelse för de politiska processerna i allmänhet och inom det nordiska samarbetet i synnerhet
 • ett tydligt och reflekterande sätt att leda andra människor och en förmåga att kommunicera väl, både internt och externt
 • god administrativ erfarenhet
 • goda språkkunskaper i antingen danska, norska eller svenska och engelska.

Du är medborgare i ett av de nordiska länderna.

En ambitiös och social arbetsplats

Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Mer information om tjänsten

Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta nuvarande rådsdirektör Britt Bohlin på e-post brbo@norden.org. Har du frågor om lön och anställningsvillkor, kontakta administrationschef Anya Strøm Kromann på e-post anystr@norden.org.

För mer information, se www.norden.org.

Sista ansökningsdag

Sista dag för att söka tjänsten är den 26 oktober 2020. Första intervjun äger rum vecka 46. Tester ingår som en del av rekryteringsprocessen.

Din ansökan behandlas konfidentiellt.

Önskat tillträde till tjänsten är den 1 februari 2021 men sker enligt överenskommelse.