(Poistunut julkaisusta)

Radansuunnittelun projektipäällikkö / Projektchef inom järnvägsplanering
Liikennevirasto / Trafikverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.8.2018

Radansuunnittelun projektipäällikkö

Tehtävän kuvaus

Liikenneviraston Suunnittelu ja hankkeet toimiala hakee Helsinkiin, Tampereelle tai Lappeenrantaan ratahankkeiden suunnittelun projektipäällikköä ylitarkastajan virkaan.

Projektipäällikkönä tehtäviisi kuuluu vastuu ratahankkeiden esi- ja tarveselvitysten sekä yleis- ja ratasuunnitelmien teettämisestä ja niihin liittyvästä kansalais- ja sidosryhmäyhteistyöstä. Samalla sinulla on mahdollisuus osallistua suunnitteluprosessin ja –menettelyjen kehittämiseen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Odotamme hakijalta tehtävään soveltuvaa tutkintoa (esim. infra-alan ins. AMK, DI), yhteistyökykyä, neuvottelu- ja projektinhallintataitoja sekä hyvää kirjallista ja suullista esityskykyä. Lisäksi katsotaan eduksi, mikäli henkilöllä on kokemusta rautateiden suunnittelusta tai väylänpidosta (suunnittelusta tai rakentamisesta).

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.11.2018 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 20.9.2018 14:00
ID: 31-137-2018

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

kirjaamo@liikennevirasto.fi
PL 33 (Opastinsilta 12A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV liitteeksi. Mahdolliset muut todistukset pyydämme erikseen rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Liikenneviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartum liikunta- ja kulttuuri
 • työmatkaseteli
 • työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Päivi Nuutinen
Johtaja
0295 34 3575
paivi.nuutinen@liikennevirasto.fi

Jussi Lindberg
Suunnittelupäällikkö
029 534 3820
jussi.lindberg@liikennevirasto.fi

Työpaikan tiedot

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

tai

Liikennevirasto, Lappeenranta
Raatimiehenkatu 23
53100 Lappeenranta

tai

Liikennevirasto, Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Muut tehtävään liittyvät tiedot

LIVI/4636/01.01.01/2018

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.

Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä

Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika.

Projektchef inom järnvägsplanering

Om arbetsplatsen

Trafikverket är den sakkunnigmyndighet inom trafiksektorn som ansvarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och för en övergripande utveckling av trafiksystemet. Ett viktigt mål för oss är att säkerställa näringslivets verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft. Vi gör våra val för samhällets bästa och främjar hållbar trafik och mobilitet. Vi bidrar också till uppkomsten av nya tjänster genom att erbjuda våra datalager som öppna data för olika aktörer. Vårt mål är att vara den bästa statliga arbetsplatsen. Vi har verksamhetsställen i Böle i Helsingfors samt i Villmanstrand, Åbo, Uleåborg, Tammerfors och Vasa. Vi sysselsätter cirka 620 fast anställda sakkunniga och indirekt via olika projekt upp till 12 000 personer. Ytterligare information om vår verksamhet hittar du på våra webbsidor: www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikennevirasto
twitter.com/liikennevirasto
instagram.com/liikennevirasto
linkedin.com/company/liikennevirasto-trafikverket-finnish-transport-agency

Arbetsuppgifter

Trafikverkets verksamhetsområde Planering och projekt söker en projektchef för planering av banprojekt till Helsingfors, Tammerfors eller Villmanstrand till en tjänst som överinspektör.

Som projektchef ansvarar du för banprojektens förundersökningar och behovsutredningar samt för att låta göra utrednings- och järnvägsplaner och för samarbetet med medborgare och intressegrupper i samband med detta. Samtidigt har du möjlighet att delta i utvecklandet av planeringsprocessen och -procedurerna.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

Sökanden förutsätts ha avlagt för uppgiften lämplig examen (t.ex. Ingenjör YH eller DI inom infrastrukturbranschen), ha samarbetsförmåga, förhandlings- och projekthanteringsförmåga samt god skriftlig och muntlig framställningsförmåga. Erfarenhet av järnvägsplanering eller trafikledshållning (planering eller byggnad) räknas som merit.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk

Tillträde: 1.11.2018 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast: 20.9.2018 14:00
Referensnummer: 31-137-2018

Välkommen att söka genom att:

 • Göra en digital ansökan via denna länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Registratorskontoret / Trafikverket
PB 33 (Semaforbron 12A)
005210 Helsingfors

I det här skedet behöver bara en CV bifogas. Vi ber om eventuella andra intyg skilt längre fram under rekryteringen.

Lön

Lönen bestäms enligt Trafikverkets lönesystem på basis av uppgiftens svårighetsgrad och den personliga prestationen.

Förmåner

 • flexibel arbetstid
 • möjlighet till distansarbete
 • Smartum motions- och kultursedlar
 • arbetsresesedel
 • subventionerad lunch

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktpersoner

Päivi Nuutinen
Direktör
0295 34 3575
paivi.nuutinen@liikennevirasto.fi

Jussi Lindberg
Planeringschef
029 534 3820
jussi.lindberg@liikennevirasto.fi

Placering

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

eller

Liikennevirasto, Lappeenranta
Raatimiehenkatu 23
53100 Lappeenranta

eller

Liikennevirasto, Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Övrigt

Vid tillsättandet av tjänsten genomförs eventuellt en lämplighetsutvärdering.

Läs mer: Bekanta dig med vår arbetsplats här

Prövotiden är tre månader.