(Poistunut julkaisusta)

Radansuunnittelun projektipäällikkö / Projektchef inom banplanering
Väylävirasto / Trafikledsverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.7.2019

Organisaation esittely

Väylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Väylä toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina.

Väylä on tilaajavirasto, vuosibudjettimme on noin 2 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 14 000 henkeä.

Väylä huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Väylän tehtävänä on vastata liikkumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alustaa toimivan ja turvallisen infran muodossa. Lisäksi edistämme osaltamme infra-alan kehitystä ja vastuullista rakentamista.

Twitterissä (https://twitter.com/vaylafi)
Facebook (https://www.facebook.com/vaylafi)
YouTubessa (https://www.youtube.com/user/vaylafi)
Instagram (https://www.instagram.com/vaylafi/)
Flickr (https://www.flickr.com/photos/vaylafi/)

Tehtävän kuvaus

Väyläviraston Liikenneverkkojen suunnittelu toimialalla Väylien suunnitteluosasto hakee Helsinkiin, Tampereelle tai Lappeenrantaan ratahankkeiden suunnittelun projektipäällikköä ylitarkastajan virkaan.

Projektipäällikkönä tehtäviisi kuuluu vastuu ratahankkeiden esi- ja tarveselvitysten sekä yleis- ja ratasuunnitelmien teettämisestä ja niihin liittyvästä kansalais- ja sidosryhmäyhteistyöstä. Samalla sinulla on mahdollisuus osallistua suunnitteluprosessin ja menettelyjen kehittämiseen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Odotamme hakijalta tehtävään soveltuvaa tutkintoa (esim. infra-alan ins. AMK, DI), kokemusta rautateiden suunnittelusta, yhteistyökykyä, neuvottelu- ja projektinhallintataitoja sekä hyvää kirjallista ja suullista esityskykyä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.10.2019
tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   2.9.2019 16:00

ID:   31-150-2019

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Palkkaus määräytyy Liikenneviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartum liikunta- ja kulttuuri
 • työmatkaseteli
 • työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Päivi Nuutinen
Osastonjohtaja
0295343575
paivi.nuutinen@vayla.fi

Jussi Lindberg
Apulaisjohtaja
0295343820
jussi.lindberg@vayla.fi

Työpaikan tiedot

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

tai

Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

tai

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.

VÄYLÄ/4272/01.01.01/2019

Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika.

 

Trafikledsverket är ett ämbetsverk med 400 sakkunniga som fokuserar på planering, utveckling och underhåll av trafikleder för väg-, spår- och sjötrafiken samt integrering av trafik- och markanvändning. Därtill ansvarar Trafikledsverket för trafikledning och vintersjöfart. Trafikledsverket planerar trafiksystemen som huvudsaklig partner tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsområden och andra aktörer.

Trafikledsverket är ett beställarämbetsverk. Vår årsbudget är cirka 2 miljarder euro och vi administrerar trafikledstillgångar vars värde är 20 miljarder euro. Vi sysselsätter indirekt över 14 000 personer.

Trafikledsverket sköter om servicenivån för trafiken och främjar på så sätt välfärden i samhället och näringslivets konkurrenskraft. Trafikledsverkets uppgift är att effektivt och ansvarsfullt uppfylla de kundbehov som förändringarna i färdsätten skapar samt framställa tillväxtplattformar för samhället i form av fungerande och säker infrastruktur. Dessutom bidrar vi till utvecklingen av infrastruktursektorn och ansvarsfullt byggande.

Twitter (https://twitter.com/vaylafi)
Facebook (https://www.facebook.com/vaylafi)
YouTube (https://www.youtube.com/user/vaylafi)
Instagram (https://www.instagram.com/vaylafi/)
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi/

Arbetsuppgifter

Planeringsavdelningen för trafikleder hos Trafikledsverkets verksamhetsområde planering av trafiknäten söker en projektchef för planering av banprojekt till ett tjänsteförhållande som överinspektör i Helsingfors, Tammerfors eller Villmanstrand.

Som projektchef bär du ansvaret för för- och behovsutredningar av banprojekt, uppgörandet av general- och banplaner samt det medborgar- och intressentsamarbete som hör till dessa. Samtidigt har du möjlighet att delta i utvecklingen av planeringsprocessen och förfaringssätten.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

Vi förväntar oss att den sökande har en lämplig examen för uppgiften (t.ex. ingenjör YH, DI inom infrastrukturbranschen), erfarenhet av planeringen av järnvägar, samarbetsförmåga, förhandlings- och projekthanteringskunskaper samt goda skriftliga färdigheter och presentationsfärdighet.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:   Arbetstid vid ämbetsverk

Tillträde:   1.10.2019
eller enligt överenskommelse.

Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast:   2.9.2019 16:00

Referensnummer:   31-150-2019

Välkommen att söka genom att:

 • Göra en digital ansökan via denna länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

I detta skede vill vi endast ha en CV som bilaga. Vi ber om eventuella andra intyg separat när rekryteringen framskrider.

Lön

Lönen bestäms utifrån Trafikledsverkets lönesystem i enlighet med uppgiftens kravnivå och personlig prestation.

Förmåner

 • flexibel arbetstid
 • möjlighet till distansjobb
 • Smartum motions- och kultursedlar
 • arbetsresesedel
 • arbetsgivarsubventionerad lunch

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Kontakt

Kontaktpersoner

Päivi Nuutinen
Avdelningschef
0295343575
paivi.nuutinen@vayla.fi

Jussi Lindberg
Biträdande direktör
0295343820
jussi.lindberg@vayla.fi

Placering

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

eller

Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

eller

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Övrigt

Innan tjänsten tillsätts görs eventuellt en lämplighetsutvärdering.

TRAFIKLEDSVERKET/4272/01.01.01/2019.

Prövotiden är tre månader.