Raahen seurakunnan kappalaisen virka
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.2.2020

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa on haettavana Raahen seurakunnan kappalaisen virka.

Organisaation kuvaus
Raahen seurakunta on n. 23 000 jäsenen seurakunta Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan alueella. Seurakunta koostuu kaupunkialueesta sekä laajasta maaseudusta kirkonkylineen. Seurakunnassa on noin 100 työntekijää, joista toiminnallisen puolen työntekijöitä 60. Seurakunta on jaettu viiteen toiminnalli-seen alueeseen: Pattijoki, Raahe, Saloinen, Siikajoki ja Vihanti. Siikajoen alueella on omat kirkot Paavolassa, Revonlahdella ja Siikajoella. Lisäksi Ruukin kylällä on seurakuntatalo. Työtä tehdään Ruukin seurakuntatalolta käsin koko toiminnallisella alueella.

Lisätietoja seurakunnasta: www.raahenseurakunta.fi

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Seurakuntalaisten palveleminen evankeliumia julistamalla, opettamalla ja sakramentteja jakamalla sekä sielunhoidolla. Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö
- Seurakunnan jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus
- Kirkolliset toimitukset
- Rippikoulutyö ja muu opetus
- Sielunhoitotyö
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä
Kappalaisen virka on Raahen seurakunnan virka, erityisesti Siikajoen kunnan alue. Kappalainen vastaa jumalanpalveluselämän suunnittelusta alueen eri kirkoissa. Hän osallistuu seurakunnan työalojen työhön eri puolilla työaluetta. Työnkuvaan kuuluu jalkautuminen seurakuntalaisten keskelle Siikajoen kunnan eri kylissä. Lopullinen tehtävänkuva määräytyy virkaa valittavan vahvuuksien mukaan.

Kelpoisuusvaatimukset
Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi (KJ 6:10, 15). Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista tai-toa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitulta edellytetään KL 6:16 §:n mukaisen lääkärintodistuksen (T-lomake) esittämistä. Tehtävässä voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa.

Palkka
Palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 602 mukainen.

Hakutiedot
Hakuaika päättyy 2.3.2020 klo 15. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset toimitetaan KirkkoHR-palvelun kautta. Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote. Omasta tuomiokapitulista saatava nimikirjanote liitetään hakemuslomakkeen kohtaan Liitetiedosto.

Lisätietoja tehtävästä antavat kirkkoherra Harri Joensuu, p. 040 671 0625 sekä sekä papiston lähiesimies Petri Tervo, p. 040 671 0652. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot