(Poistunut julkaisusta)

Pyhärannan seurakunnan kirkkoherra
Pyhärannan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.3.2019

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julistaa uudelleen haettavaksi
Pyhärannan seurakunnan kirkkoherran viran.

Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla kirkkovaltuustossa.

Viran erityisinä tarpeina ovat:
1. Seurakuntatyön ja hallinnon osaaminen sekä kyky sovittaa nämä yhteen
2. Hyvät sosiaaliset taidot sekä esimiestaidot
3. Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tuntemus sekä kokemus näistä

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taito.
Hakemuksen liitteiksi vaaditaan nimikirjanote ja lääkärintodistus.

Hakuaika päättyy 5.4.2019 kello 15.00.
Hakijoiden on varauduttava alustavasti saapumaan haastatteluun tuomiokapituliin 2.5. Sitä ennen pappisasessori lähettää sähköisen haastattelulomakkeen vastattavaksi.
Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella täällä. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli os. Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.

Ohjeita hakemuksen täyttämiseen:
Lääkärintodistus liitetään kohtaan Liitetiedosto.

Lisätietoja virasta:
Vt. kirkkoherra Sami Tolvanen, p. 044 0684903, sami.tolvanen@evl.fi
Pappisasessori Kaisa Huhtala p. 0400 309810, kaisa.huhtala@evl.fi
Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, p. 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi (tuomiokapituli)