(Poistunut julkaisusta)

Puunhankinnan ammattilainen
Vapo Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.8.2019
Supply Chain Management -toiminto vastaa Vapo-konsernissa toimitusketjun kokonaisvaltaisesta hallinnasta ja kehittämisestä raaka-ainelähteiltä aina asiakkaalle saakka. Sen tehtäviin kuuluvat muun muassa turvevarojen ja tuotannon hallinta Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, konsernin hankinta-, osto-, ja logistiikkatoiminnot sekä vastuu ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasioiden koordinoinnista kaikissa toimintamaissa. Toiminto työllistää yhteensä runsaat 200 ammattilaista.

Haemme SCM-organisaatioon Uudellemaalle

PUUNHANKINNAN AMMATTILAISTA,

jonka päävastuualueena ovat puunhankinta sekä puun varastojen ja toimitusten hallinta.
Puunhankinnan ammattilainen vastaa ja johtaa puunhankintaa siten, että määrälliset, laadulliset ja kustannukselliset tavoitteet saavutetaan alueen tavoitteen mukaan. Hän vastaa oman vastuualueensa korjuun ja metsäkuljetusten toiminnansuunnittelusta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Hän vastaa myös oman vastuualueensa sidosryhmätyöstä, ympäristölupamääräysten noudattamisesta sekä palo- ja työturvallisuudesta.

Tehtävä kattaa koko toimitusketjun puunhankintayhteistyöstä varastojen hallinnan ja toimituksen kautta asiakaspalveluun ja asiakassuhteen hoitoon. Tehtävässä vahvana tukena toimii puupolttoainepäällikkö sekä alueen logistiikkatiimi.

Toiminta-alueenasi on Keski- ja Itä-Uudenmaan ympäristö ja toimipisteesi sijaitsee tällä alueella.

Olet koulutukseltasi metsätalousinsinööri (amk) tai metsänhoitaja. Sinulla on kokemusta puun ostosta ja puunhankinnasta, hyvät vuorovaikutustaidot, kyky itsenäiseen ja tavoitteelliseen tuloksentekoon ja hyvät tietotekniset valmiudet. Englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Lisätietoja tehtävästä antavat puupolttoainepäällikkö Heikki Alanne, puh. 040 351 6683 sekä 20.-30.8. välisenä aikana myös toimitusketjupäällikkö Ilkka Laitinen puh. 050 5440864.

Hae tehtävään 30.8.2019 mennessä osoitteessa vapo.com/rekrytointi - Avoimet työpaikat.