(Poistunut julkaisusta)

Puistopäällikkö
Kuopion seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.1.2018

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä julistaa uudelleen haettavaksi puistopäällikön viran. Aikaisempia hakemuksia ei oteta huomioon.

Puistopäällikkö johtaa, suunnittelee ja kehittää hautaustoimea.

Puistopäällikkö vastaa hautaustoimesta. Tehtävään liittyen puistopäällikkö vastaa hautaustoimen ja hautainhoitorahaston talousarvion laadinnasta ja seurannasta ja hänellä on hautainhoitorahaston hoitosopimusten hoitovastuu. Puistopäällikkö huolehtii toimialaansa kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimii kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittelijänä.

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle tullaan tekemään esitys hautausmaiden työnjohtoresurssien lisäämisestä. Tämä selkeyttää ja rajaa nykyistä paremmin puistopäällikön tehtäviä.

Puistopäälliköllä tulee olla korkeakoulututkinto (hortonomi AMK tai vastaava entinen opistotasoinen tutkinto) sekä riittäväksi katsottava puutarha-alan kokemus ja hallinnollisten ja taloudellisten asioiden tuntemus. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta esimiestehtävistä, halua ja kykyä toimia suuren organisaation johtotehtävissä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi luetaan perehtyneisyys työkone- ja laitetekniikkaan, ulkoalueiden viherrakentamiseen ja julkisten hankintojen hankintamenettelyyn.

Virkaan valittavan on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen on esitettävä ennen viran vastaanottamista seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 603 mukaan, vähimmäispalkan lisäksi maksetaan vaativuusosaa ja vuosisidonnaista ansionosaa. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka täytetään sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 18.2.2018. Virkaan haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake osoitteessa www.evl.fi/rekrytointi tai www.kuopionseurakunnat.fi

Tiedusteluihin vastaavat puistopäällikkö Aarne Laukkanen puh. 040-4848 237 ja hallintojohtaja Timo Korhonen puh. 040-4848 200.