(Poistunut julkaisusta)

Puijon seurakunnan kappalainen
Kuopion seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.1.2018

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
julistaa haettavaksi Kuopion Puijon seurakunnan kappalaisen viran.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote kappalaisen viran hakua varten. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.
Kuopion Puijon seurakunnan seurakuntaneuvosto on todennut kappalaisen viran erityistarpeista seuraavasti: ”Edellytetään kappalaisen virkaan valittavalta seuraavaa:
- jumalanpalveluskeskeistä näkemystä seurakuntaelämästä
- hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- innostusta vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen
- valmiutta vastuuseen eri työaloista (papiston työnjaosta sovitaan kappalaisen valinnan jälkeen)
- valmiutta yhteistoimintaan yli työala- ja järjestörajojen
- osallistumista rippikoulutyöhön
- verkkoviestinnän ja sosiaalisen median osaaminen katsotaan eduksi”.
Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä koeajasta.
Hakuaika päättyy 15.2.2018 klo 15.00.
Virkaan haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Nimikirja liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan Ansioluettelo. Toissijaisesti hakemukset liitteineen voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio.
Lisätietoja virasta antaa kirkkoherra Jaana Marjanen: puh. 040 484 8412 tai jaana.marjanen@evl.fi.
Ohjeita verkkolomakkeen täyttämisestä antaa notaari Marja-Sisko Aalto: puh. 044 7050 604 tai marja-sisko.aalto@evl.fi.