Puheterapeuttiharjoittelija, Espoon Lasten kuntoutuspalveluihin
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 1.10.2021

Haemme kahta suomenkielistä puheterapeuttiharjoittelijaa Espoon Lasten kuntoutuspalveluihin kevääksi 2022. Harjoittelun kesto on 4 kk. Harjoittelun alku- ja lopetuspäivämääristä voidaan sopia tarpeen mukaan, kuitenkin niin, että harjoittelu saadaan päätökseen 10.6.2022 mennessä. Harjoittelu on tarkoitettu loppuvaiheen puheterapeuttiopiskelijoille. Harjoitteluun voi hakea harjoittelutukea yliopistolta.

Lasten kuntoutuspalvelut tarjoavat puheterapian lisäksi toimintaterapeuttien ja psykologien palveluita pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Lapset / perheet ohjautuvat puheterapiaan, kun lapsen puheen tuotto tai kielellisten taidot eivät etene ikätasoisesti. Palveluissamme toimii myös ruotsinkielinen tiimi.

Lasten kuntoutuspalveluiden puheterapeutit toteuttavat ohjausta, arvioita sekä yksilöllistä ja ryhmämuotoista puheterapiaa. Painopistealueita työskentelyssämme ovat moniammatillinen yhteistyö, ohjauksellinen, konsultoiva ja jalkautuva työskentelyote.

Toimipisteemme sijaitsevat Olarissa, Leppävaarassa ja Espoon keskuksessa. Kevään 2022 harjoittelut toteutetaan Olarin ja Leppävaaran toimipisteissä.

Haastattelut tehtävään pidetään etänä videovälitteisesti Teamsin kautta ke 10.11. klo 8.30-10.30 välillä ja pe 12.11. klo 8:30-10:30 välillä.

Työaika: 30h/ työviikko, harjoittelijapalkka tälle työajalle 1276,59€/kk

Sopimusala: SOTE työ- ja virkaehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: harjoittelupaikka on tarkoitettu logopedian opintoihin liittyväksi päättöharjoitteluksi.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus ja työyhteisötaitoja, rohkeutta kysellä ja tarttua toimeen sekä intoa uuden oppimiseen. Myös ne ruotsinkieliset opiskelijat huomioidaan rekrytoinnissa, jotka pystyvät työskentelemään sekä ruotsiksi että suomeksi.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten kuntoutuspalvelut, perheneuvolat, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Espoo on yli 280 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.

Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot