(Poistunut julkaisusta)

Puheterapeuttiharjoittelija, 2 tehtävää, Lasten kuntoutuspalvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.3.2020

Haemme kahta puheterapeuttiharjoittelijaa Espoon Lasten kuntoutuspalveluihin. Harjoittelun kesto on 4 kk. Harjoittelun alku- ja lopetuspäivämääristä voidaan sopia tarpeen mukaan, kuitenkin niin, että harjoittelu saadaan päätökseen 31.12.2020 mennessä. Harjoittelu on tarkoitettu loppuvaiheen puheterapeuttiopiskelijoille.

Lasten kuntoutuspalvelut tarjoavat puheterapian lisäksi toimintaterapeuttien ja psykologien palveluita pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Lapset / perheet ohjautuvat puheterapiaan, kun lapsen puheen tuotto tai kielellisten taidot eivät etene ikätasoisesti.

Lasten kuntoutuspalveluiden puheterapeutit toteuttavat ohjausta, arvioita sekä yksilöllistä ja ryhmämuotoista puheterapiaa. Painopistealueita työskentelyssämme ovat moniammatillinen yhteistyö, ohjauksellinen, konsultoiva ja jalkautuva työskentelyote.

Toimipisteemme sijaitsevat Olarissa, Leppävaarassa ja Espoon keskuksessa. Harjoittelun toimipiste varmistuu lähempänä.

Haastattelut tehtävään pidetään videon kautta Skypen välityksellä maanantaina 6.4.2020 klo 8-10.

Työaika: 30 h / työviikko, harjoittelijan palkka tälle työajalle on 1247,65 €/kk.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Harjoittelupaikka on tarkoitettu logopedian opintoihin liittyväksi päättöharjoitteluksi.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus ja työyhteisötaitoja, rohkeutta kysellä ja tarttua toimeen sekä intoa uuden oppimiseen.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologia, perheneuvolat, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.