(Poistunut julkaisusta)

Puheterapeutti
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.6.2019

Tehtävän kuvaus


Lasten puheterapiassa on 43 puheterapeutin vakanssia. Lasten puheterapian asiakkaat ovat 0-16 -vuotiaita ja tulevat terveydenhuollon lähettämänä. Valtaosa asiakkaista on alle kouluikäisiä ja tulee lastenneuvolan lähetteellä. Yleensä tapaamiset aloitetaan tutkimuksista ja hoidon tarpeen arvioimisesta, mutta jonkin verran asiakkaita tulee myös suoraan erikoissairaanhoidosta. Yhteistyökumppaneita ovat lastenneuvolan lisäksi mm. neuvolan psykologit ja toimintaterapeutit sekä varhaiskasvatus, koulut ja sosiaalitoimi.

Perhekeskusmalli tukee monialaista yhteisen työn tekemistä asiakkaan parhaaksi. Perhekeskuksia on toiminnassa kolme ja samoja yhteisen työn malleja käytetään verkostomaisesti myös niillä alueilla, joilla perhekeskuksen tuloa vielä odotetaan.

Helsingin kaupunki on suuri työnantaja ja tarjoaa paljon etuja. Puheterapeuttien toiminnalla on Helsingissä jo 50 vuotta kestänyt historia ja kertynyttä kokemusta osataan käyttää hyödyksi. Pystymme mm. järjestämään ja räätälöimään itse koulutuksia ja niiden aiheita.

Keskinäinen konsultointi toimii hyvin. Meillä on esimerkiksi änkytykseen ja monikielisten ja -kulttuuristen asiakkaiden kanssa työskentelyyn perehtyneiden puheterapeuttien vetämiä konsultaatioryhmiä. Aloittavana puheterapeuttina saat myös henkilökohtaisen mentorin ja tukenasi on kokeneempien puheterapeuttien vetämä tutor-ryhmä.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto


Laillistettu puheterapeutti (filosofian maisteri logopedian koulutusohjelmasta).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


Iloisen mielen ja kiinnostuksen työn kehittämiseen.