(Poistunut julkaisusta)

Puheterapeutti
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.5.2019

Tehtävän kuvaus


Lasten puheterapiassa on 43 puheterapeutin vakanssia. Lasten puheterapian asiakkaat ovat 0-16-vuotiaita ja tulevat terveydenhuollon lähettäminä. Valtaosa asiakkaista on alle kouluikäisiä ja tulee lastenneuvolan lähetteellä.
Useimmiten puheterapiatapaamiset aloitetaan tutkimuksista ja hoidon tarpeen arvioinnista, mutta jonkin verran asiakkaita tulee myös suoraan erikoissairaanhoidosta. Yhteistyökumppaneita ovat lastenneuvolan lisäksi mm. neuvolan psykologit ja toimintaterapeutit sekä varhaiskasvatus, koulut ja sosiaalitoimi.

Perhekeskusmalli tukee monialaista yhteisen työn tekemistä asiakkaan parhaaksi. Perhekeskuksia on toiminnassa kaksi, kolmas eli Kallion perhekeskus avautuu kesäkuussa 2019. Samoja yhteisen työn toimintamalleja käytetään verkostomaisesti myös niillä alueilla, joille perhekeskuksen tuloa vielä odotetaan.

Helsingin kaupunki on suuri työnantaja ja tarjoaa paljon etuja. Puheterapeuttien toiminnalla on Helsingissä jo 50-vuotinen historia ja kertynyttä kokemusta osataan hyödyntää mm. koulutusten yhteisessä sopimisessa ja järjestämisessä.

Keskinäinen konsultointi toimii hyvin. Meillä on esimerkiksi änkytyksen ja monikielisten ja -kulttuuristen asiakkaiden kanssa työskentelyyn perehtyneiden puheterapeuttien vetämiä konsultaatioryhmiä. Aloittavana puheterapeuttina saat myös henkilökohtaisen mentorin ja tukenasi on kokeneiden puheterapeuttien vetämä tutor-ryhmä.

Potilastietojärjestelmänä on tällä hetkellä Pegasos, muutaman vuoden sisällä siirrymme käyttämään Apottia yhdessä usean muun kunnan ja HUS:n kanssa.

Aktiivinen oma henkilöstökerhomme järjestää kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointiaiheisia tapahtumia.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto


Laillistettu puheterapeutti (filosofian maisteri logopedian koulutusohjelmasta).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.Luemme eduksi


3058,55 e/ kk