(Poistunut julkaisusta)

Puhelinvaihteen esimies
Tulli

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.2.2021

Tulliin haetaan

puhelinvaihteen esimiestä määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.4.2021 - 30.9.2021

Tehtäviin sisältyy puhelinvaihteen esimiehen tehtävät, joihin kuuluu puhelinvaihteen henkilöstön ja toiminnan johtaminen. Esimies osallistuu tarvittaessa myös puheluiden välittämiseen ja OC-tietokannan päivittämiseen.

Hakijalta odotamme

 • ylioppilastutkintoa ja / tai toisen asteen kaupallista tai soveltuvaa ammatillista koulutusta
 • valmiutta ja kykyä esimiehenä toimimiseen
 • kokemusta asiakaspalvelutehtävistä, etenkin puhelinpalvelutyöstä
 • tietoteknisiä valmiuksia
 • riittävää ruotsin ja englannin kielen taitoa
 • hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa
 • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • palveluhalukkuutta ja paineensietokykyä
 • halua kehittää omaa osaamista ja ammattitaitoa

Luemme eduksi

 • kokemuksen esimiestehtävistä ja esimieskoulutuksen
 • muun kielitaidon

Virkapaikka on Tornio.

Virassa noudatetaan virastotyöaikaa (7 t 15 min / vrk ja 36 t 15 min / vk).

Tehtävä täytetään määräajaksi 1.4.2021 - 30.9.2021. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Koeaika on kolme (3) kuukautta.

Tehtävän palkkaus määräytyy palkkausjärjestelmämme vaativuustason mukaisesti (tehtävän vaativuustaso 10 peruspalkkaus 2 065,40 €/kk), jonka lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 44 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uuden henkilön aloittaessa henkilökohtainen palkanosa on yleensä 8-20 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta, riippuen valittavan hakijan osaamisesta ja aiemmasta työkokemuksesta.

Lisätietoja tehtävästä antavat Piia Nikupeteri, p. 040 332 8746, ja Anna-Maria Parviainen, p. 040 332 8005, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)tulli.fi.

Tehtävän hakuaika päättyy 26.2.2021 klo 16.15.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti www.valtiolle.fi -järjestelmän kautta hakuajan päättymiseen mennessä. Tehtävän ID-tunnus on 28-156-2021.

Hallinto-osastolle osoitetut hakemukset, maininnalla haettavasta tehtävästä voit toimittaa myös Tullin kirjaamoon hakuajan päättymiseen mennessä, sähköpostilla kirjaamo(at)tulli.fi, postitse PL 512, 00101 Helsinki, käyntiosoite Opastinsilta 12, Helsinki. Hakemuksia ei palauteta.

Tulli teettää tehtävään valittavalle henkilölle huumeseulan ja turvallisuusselvityksen.

Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

www.tulli.fi