(Poistunut julkaisusta)

Pudasjärven seurakunnan seurakuntapastorin virka
Hiippakunnat, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.3.2020

Pudasjärven seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin virka.

Tehtävän hoidon aloitus sovitaan työnantajan ja valitun henkilön kanssa koronavirustilanteen tarkentuessa.

Pudasjärvi on noin 6900 jäsenen harvaan asuttu, mutta aktiivinen seurakunta Koillismaan rovastikunnassa. Kirkkoon kuuluu reilut 87 % kaupungin väestä. Pudasjärvellä on hyvät puitteet tehdä monipuolista seurakuntatyötä yhdessä innostuneen työyhteisön, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa.

Viran työalavastuuna on diakonia- ja lähetystyö sekä diakoniatyöntekijöiden lähiesimiehenä toimiminen. Diakoniatyön osuus työtehtävistä on 10 %, lähetystyön 10 %, seurakuntapastori hoitaa lähetyssihteerin tehtävät.

Tehtävään haettavalta henkilöltä edellytetään:

- laaja-alaista sitoutumista seurakuntatyöhön
- osallistumista rippikoulutyöhön seurakunnan rippikoulusuunnitelman mukaisesti
- hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta hyödyntää sosiaalista mediaa työssään
- valmiutta osallistua sopimuksen mukaan asiakaspalvelutyöhön kirkkoherranvirastossa.
- oman auton käyttöä.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601 (tehtäväkohtainen palkka 3000,70 euroa). Lisäksi voidaan maksaa työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää enintään 339,84 euroa sekä vuosittain työsuoritukseen perustuvaa suorituslisää.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Tehtävään määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake, enintään 6 kk vanha) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa.

Pappisvihkimystä hakevat teologian maisterit otetaan haussa huomioon.

Hakuaika päättyy 16.4. klo 15, haastattelut suoritetaan 22.4.2020. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset toimitetaan KirkkoHR-palvelun kautta. HUOM! Vihityt papit liittävät sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi omasta tuomiokapitulista saatavan nimikirjanotteen. Teologian maisterit voivat liittää vapaamuotoisen ansioluettelon.

Lisätietoja antavat kirkkoherra Timo Liikanen, p. 040 820 7223 ja vs. hiippakuntapastori Päivi Liiti, p. 044 755 5512, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.