(Poistunut julkaisusta)

Pudasjärven seurakunnan seurakuntapastorin virka
Hiippakunnat, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.3.2019

Pudasjärven seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin virka 1.6.2019 alkaen.

Pudasjärvi on reilun 7000 jäsenen harvaan asuttu, mutta aktiivinen seurakunta Koillismaan rovastikunnassa. Kirkkoon kuuluu reilut 88 % kaupungin väestä. Pudasjärvellä on hyvät puitteet tehdä monipuolista seurakuntatyötä yhdessä innostuneen työyhteisön, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa.

Viran työalavastuuna on diakonia- ja lähetystyö sekä diakoniatyöntekijöiden lähiesimiehenä toimiminen. Tehtävään haettavalta henkilöltä edellytetään:
- laaja-alaista sitoutumista seurakuntatyöhön
- osallistumista rippikoulutyöhön seurakunnan rippikoulusuunnitelman mukaisesti
- hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta hyödyntää sosiaalista mediaa työssään
- oman auton käyttöä

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601 (tehtäväkohtainen palkka 3000,70 euroa). Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Tehtävään määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa.

Teologian maisterit otetaan huomioon.

Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun viikolla 15.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 4.4.2019 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta.

HUOM! Papit liittävät sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi omasta tuomiokapitulista saatavan nimikirjaotteen, teologian maisterit voivat liittää samaan kohtaan vapaamuotoisen CV:n.

Lisätiedot: kirkkoherra Timo Liikanen, p. 040 8207223 sekä hiippakuntapastori Outi Uusimäki, p. 044 7555 512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.