(Poistunut julkaisusta)

Psykologian yliopisto-opettaja
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.12.2020

Tule mukaan luomaan uutta, tekemään historiaa, vaikuttamaan koulutukseen ja tutkimukseen!

Haemme nyt Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan Psykologian yliopisto-opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2021 alkaen. Tehtävä sijoittuu tutkimusyksikköön Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit. Lisätietoa psykologian koulutusohjelmasta: https://www.oulu.fi/yliopisto/hakijalle/psykologia

Tehtävään valittava suunnittelee, kehittää ja toteuttaa psykologian menetelmäopetusta. Opetustehtävät koostuvat psykologian kvantitatiivisten analyysimenetelmien, psykometriikan ja psykologisen tutkimuksen perusteiden opetuksesta. Tehtäväkuvaan kuuluu opiskelijoiden ja henkilökunnan konsultoiminen opinnäytetöihin ja tutkimukseen liittyvissä kvantitatiivisissa analyyseissä. Lisäksi tehtäviin kuuluvat oma tutkimus- ja julkaisutoiminta mukaan lukien mahdolliset omat tohtoriopinnot sekä hallinnollisia tehtäviä.

Tehtävä edellyttää vähintään maisterin tutkintoa soveltuvalta alalta kuten psykologiasta tai tilastotieteestä. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää opetustaitoa. Eduksi luetaan sisällöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan eli erityisesti psykologian kvantitatiivisiin analyysimenetelmiin ja psykometriikkaan, mutta myös sisällöllinen perehtyneisyys psykologiaan. Lisäksi edellytetään perehtyneisyyttä psykologiassa käytettäviin tilastoanalyysiohjelmiin kuten R (yliopiston käyttämä), SPSS tai STATA.  Psykologiaan ja psykologian kvantitatiivisiin menetelmiin liittyvä ja niitä hyödyntävä kansainvälinen vertaisarvioitu tieteellinen tutkimus- ja julkaisutoiminta sekä omat tohtoriopinnot, pedagoginen koulutus ja muut opetukseen liittyvät meriitit ja palkinnot katsotaan tehtävän täytössä eduksi. Oulun yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Yliopisto-opettajalla tulee kuitenkin olla valmius toteuttaa opetusta ja ohjausta myös englannin kielellä, joten hakijoiden englannin kielen taitoon kiinnitetään erityistä huomiota.

Palkka

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuusasteikon tasolle 4-5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on korkeintaan 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tyypillisesti palkka työsuhteen alkaessa on noin 2900€ - 3400€. Työsuhde alkaa 1.8.2020. Työsuhteeseen sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.  

Hakuohjeet

Hakemus tulee jättää viimeistään 24.1.2021 sähköisellä hakulomakkeella. Liitä mukaan:

1) ansioluettelo (korkeintaan 5 sivua sisältäen julkaisuluettelon neljältä viime vuodelta)

2) Opetustaidon arvioimiseksi hakijoita pyydetään liittämään hakemukseen
opetusansioita esittelevä opetusportfolio (korkeintaan 3 sivua). Opetustaito arvioidaan
portfolion ja mahdollisen opetusnäytteen perusteella. Portfoliossa tai selvityksessä
toivotaan noudatettavaksi liitteen mukaista jäsennystä

3) lyhyt kuvaus tähänastisesta tutkimustoiminnasta

4) Muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan.

Ansioluettelon tulee noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita (ohje: http://www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae  ja pohja: http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/CV_english_270613.pdf). Julkaisuluettelon rakenteessa tulee noudattaa Suomen Akatemian julkaisukategorioihin liittyvää ohjeistusta: https://www.aka.fi/en/research-funding/apply-for-funding/how-to-apply-for-funding/az-index-of-application-guidelines2/list-of-publications/.

Lisätietoa

Psykologian professori, Mirka Hintsanen, +358 50 569 5243, mirka.hintsanen(at)oulu.fi

Dekaani, professori Kati Mäkitalo, +358 50 501 9802, kati.makitalo(at)oulu.fi

Liite:

OPETUSPORTFOLION SISÄLTÖJÄSENNYS

1. Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana

-opetusta ohjaava tausta-ajattelu, opetuksen henkilökohtainen tausta-ajatus;

miten tämä näkyy opetustyössä? Kuvailu itsestä opettajan ja opetustyön tekijänä.

2.Opetustyössä saavutettu käytännön kokemus ja opetuksen kehittäminen

3.Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttö

4.Oman opetusosaamisen ylläpitäminen

5.Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet)

6.Opetuksen kehittämisen visio

-tekijä kertoo lyhyesti suunnitelmistaan oman opetuksen ja opetustyön kehittämiseksi lähitulevaisuudessa, esim. suhteessa kasvatustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaan